афротурист

Бібліотека - інформаційний осередок коледжу

       Вчені всього світу давно дійшли тієї думки, що читання розвиває інтелект, формує духовно зрілу, освічену, гармонійну особистість. Не можна недооцінювати роль бібліотеки у забезпеченні молоді необхідною інформацією.
        Бібліотека коледжу є важливим структурним підрозділом навчального закладу, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний процес, здійснює інформаційнобібліографічне обслуговування студентів, викладачів, співробітників коледжу у відповідності з інформаційними запитами, а також є центром розповсюдження знань, духовного та інтелектуального спілкування.
       Вона почала формуватися з часу відкриття навчального закладу (1920р.), фонд бібліотеки налічував трохи більше двох тисяч примірників різних видань, а у штаті бібліотеки працював один бібліотекар на 0,5 ставки.
    Сьогодні бібліотека коледжу займає площу 180 кв. м і у своїй структурі має абонемент, читальний зал на 40 місць, книгосховище.
     Фонд бібліотеки багатогалузевий і відповідає педагогічному профілю навчального закладу. Його  загальна чисельність близько 42 тисяч  різних видань. Навчальної літератури – 20 717, психолого-педагогічної – 10 175, іншої – 10906 примірників. Невід’ємною складовою є література з питань педагогіки, психології, історії, філософії, правознавства, етики, естетики, образотворчого мистецтва, музики та музичного виховання, видання про нові педагогічні технології, книги з методики викладання навчальних предметів, підручники,  художня література, довідково-енциклопедичні видання. 

        Широко представлені твори класиків української, російської та зарубіжної літератури. Доповнюють фонд  електронні підручники на CD-ROM: загальноосвітнього циклу, «Правознавство», «Охорона праці», «Логіка», «Політологія» «Гуманітарні науки»,  «Методика навчання музичної грамоти» та інш.  Невід’ємною частиною фонду є періодичні видання.
       Щороку фонд бібліотеки поповнюється новими виданнями.
                  Бібліотекою користується 1018 читачів,  серед них студенти, викладачі та співробітники коледжу, вчителі базових шкіл, студенти-заочники Глухівського та Сумського педуніверситетів.

 

 
На абонементі  завжди можна отримати необхідну літературу

        
       Для організації самостійної роботи студентів працює просторий читальний зал, де розташовані 7 сучасних комп’ютерів, 3  принтери  і 3 сканера. Широкі можливості для науково-пошукової роботи студентів дає глобальна мережа Internet, яка підключена до кожного із комп’ютерів.
               В читальному залі завжди людно.


 
      
     


Робота в Інтернет-мережі часто допомагає                                                                         Студенти на обговоренні книги
              студентам у підготовці до занять                                                                                              "Путивльська земля"


      Провідне місце серед засобів масової інформації займає організація та оформлення виставок, які допомагають у розкритті бібліотечних фондів, у популяризації кращих творів друку, в рекламі бібліотеки.
      Протягом року в бібліотеці проводяться виховні години, літературно-музичні вечори, усні журнали, зустрічі з цікавими людьми ті інші масові заходи.

   Літературна  година «Мова – наймудріша наша берегиня»                              Урок-реквієм "Чорнобиль: відлуння в наших серцях"

         
        Для першокурсників у вересні проводяться бібліотечні уроки, на яких новачки здобувають впевнені навички користування каталогами, картотеками, довідковою літературою тощо.
         Читачів обслуговують 5 працівників бібліотеки, які  мають високий потенціал і готовність до постійного фахового зростання. Копітка повсякденна робота бібліотекарів допомагає вирішувати проблеми виховання та формування у студентів потреби саморозвитку і самовдосконалення.
          Піклуючись про якість послуг, що надаються, співробітники бібліотеки використовують  сучасні електронні  та традиційні технології,  а також усі можливі форми обслуговування читачів, які створюють максимальну зручність і якнайкраще забезпечують навчально-виховний процес.


Усний журнал «Його дума, його пісня не вмре не загине!..»
                 (до дня народження Т.Г.Шевченка)

 
 
 
 
sadiogorod.net