Подарунки від випускників

   Наш коледж по праву може пишатися своїми випускниками. Його гордістю    є кваліфіковані спеціалісти, що творчо працюють у вузах, школах та інших установах і закладах. Студентами нашого коледжу були відомі драматурги, сатирики, дипломати, кандидати наук, вчені, заслужені вчителі.

Серед них чільне місце обіймає Черняков Іван Тихонович, відомий вчений-археолог, який навчався в педагогічному училищі у 1951-1955 роках і закінчив  з відзнакою. Вже тут він захопився археологією. У його науковому доробку понад 300 статей, монографій, підручників для студентів-істориків, незліченна кількість статей у періодичних виданнях, науково популярні книги про стародавню історію України. Деякі з них подаровані автором і зберігаються  у фонді нашої бібліотеки.
   «Вікентій Хвойка. 1850-1914» - перша книга про Вікентія Хвойка,  видатного українського дослідника археологічних пам’яток. Йому належить відкриття Кирилівської палеолітичної стоянки, трипільської, зарубинецької, черняхівської культур, князівських палаців, язичницького капища у Києві, розкопки численних  стоянок, поселень, городищ, курганів різних часів. У науковій спадщині цього вченого важливе місце посідає розробка автохтонної теорії постійного  розвитку слов’янського населення на території України від часів кам’яної доби, перших землеробів трипільської культури до часів Київської Русі ХХ ст. Автор аналізує основні археологічні відкриття В.Хвойки, його роль у створенні історичного музею у Києві, вплив на наукові розробки сучасних археологів та збереження історико-культурної спадщини в Україні.


 


 

   Найбільш цінним дарунком для нашої бібліотеки стала книга Івана Тихоновича  «Путивль: На роздоріжжях історії України і Росії», яка була написана під враженням перебувань на «малій Батьківщині», адже сам він уродженець Путивльського району. У краєзнавчому  нарисі йдеться про унікальну історію давнього міста, що стоїть на кордонах України і Росії. У літописах, починаючи з ХІІ століття, у документах різних епох воно багаторазово згадується, а от сьогодні про нього знають лише деякі…

   Колишній випускник нашого коледжу Юрій Сергійович Бушнєв у співавторстві з Козловою Оленою Григорівною видали монографію «Громадянська позиція майбутніх учителів: теорія і практика формування в процесі професійної підготовки у педагогічному коледжі», яка присвячена аналізу сучасних тенденцій формування громадянської позиції майбутніх учителів у процесі професійної  підготовки у педагогічному коледжі. На основі теоретичного обґрунтування специфіки професійної підготовки майбутніх  учителів у поза навчальній діяльності педагогічного коледжу та педагогічні умови її реалізації. В ній запропоновано методичний  супровід досліджувального  процесу, розроблено діагностичний інструментарій визначення рівнів сформованості громадянської позиції майбутніх учителів у поза навчальній діяльності педагогічного коледжу в процесі професійної підготовки.
   Наразі декілька примірників цього  видання подаровано автором у фонд бібліотеки коледжу.