До ювілею великого історика

   

       На багатовіковому шляху до своєї незалежності український народ подарував світові багато видатних мислителів, які генієм свого розуму, невсипущею працею на культурній, громадській і політичній ниві втілювали у життя мрії і прагнення багатьох поколінь українців. Серед них почесне  місце належить Михайлові Грушевському, який своїми науковими працями на величезному масиві документальних джерел  найґрунтовніше описав тисячолітню історію українського народу, його вагомий внесок у світову культуру.
         27 вересня в бібліотеці коледжу відбулась презентація книги М.С.Грушевського «Ілюстрована історія України». Студенти познайомились з життям і науковим доробком історика Грушевського. Бібліотекар подала стислий огляд історії України від найдавніших часів до сьогодення, викладений на сторінках книги першим президентом України.