афротурист

Документи для вступу

При поданні заяви в паперовій формі вступник додає особисто:

 1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (свідоцтво про базову середню освіту для випускників 9-х класів, атестат для випускників 11-х класів), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього за особистим вибором оригінали або копії;
 2. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
 3. Медичну довідку за формою 086-o (вступники на спеціальність Фізичне виховання повинні мати у довідці висновок лікаря «Придатний(на) до навчання за спеціальністю Фізичне виховання»);
 4. Карта щеплень за формою 063-у;
 5. Для юнаків 1998 р. та 1999 р. додатково до довідки за формою 086-о необхідно надати медичну довідку за формою 25-ю;
 6. 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 7. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копію паспорта громадянина України або копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, копію свідоцтва про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 8. Копію військового квитка або приписне свідоцтво (для юнаків призивного віку);
 9. Довідку з місця проживання (для осіб, які за віком не мають паспорта та для осіб, які вступають до коледжу на умовах цільового прийому);
 10. Документи, які дають право на вступ поза конкурсом;
 11. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за бажанням вступника);
 12. За наявності - договір про цільову підготовку в трьох екземплярах (зразок бланка договору розміщено на сайті коледжу в розділі "Абітурієнтам");
 13. Батьки неповнолітніх вступників повинні мати при собі паспорт (для надання згоди на розміщення персональних даних дитини в ЄДЕБО).

На вимогу вступника приймальна  комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу, або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

sadiogorod.net