афротурист

Останні події

Нові педагогічні кадри – Новій українській школі

  

   4 вересня 2017 р. в актовій залі коледжу відбулося засідання педагогічної ради. Головне з питань порядку денного –
   Інформація про пілотне впровадження проекту нового Державного стандарту загальної початкової освіти.
   Цього навчального року проект використовуватимуть 100 шкіл по  всій Україні, які пілотуватимуть Нову Українську Школу.
   Проблеми забезпечення якісної освіти, спільної діяльності викладача та студента у контексті підвищення якості освіти, формування завдань та вироблення прийомів підготовки майбутніх спеціалістів до реалізації Концепції «Нова українська школа» звучали у виступах адміністрації та педагогів коледжу.
   Заступник директора з навчальної роботи Ігнатова Олена Петрівна відзначила, що проектом нового Державного стандарту визначено мету та принципи організації освітнього процесу в початковій школі, загальну характеристику змісту навчання, що охоплює перелік освітніх галузей. Проектом передбачено впровадження нового змісту освіти, який ґрунтується на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. Нова школа потребує нового вчителя, що забезпечить якість сучасної освіти. Путивльський коледж – педагогічний навчальний заклад, готує  кадри для початкової школи. Проект Державного стандарту початкової школи необхідно взяти до керівництва, бо освіта – це чинник економічного зростання держави, джерело національної єдності.
   Методист коледжу Гойко Людмила Володимирівна звернула увагу, що документ містить державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Формування знань, умінь, ставлень, які є сутністю компетентнісного підходу, має забезпечити у майбутньому здатність особистості успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади. Все це повинен втілити вчитель  нової формації – випускник нашого навчального закладу, що знає сутність особисто зорієнтованого навчання, компетентнісний підхід, психологію дослідницької роботи.
   Піщікова Наталія Олексіївна – завідувач навчально-виробничою практикою, сказала, що відповідно до Концепції «Нова українська школа»   в цьому навчальному році 1 клас Путивльської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 бере участь у пілотному проекті щодо впровадження проекту нового Державного стандарту загальної початкової освіти. Наш навчальний заклад тісно співпрацює з вчителем Пшеничкою Світланою Миколаївною. З метою підготовки майбутніх педагогів до реалізації оновленого змісту освіти заплановано проведення семінарів, круглих столів з педагогом-новатором.
   На перше місце виступає педагогіка партнерства: співпраця між викладачами, студентами і батьками, які є рівноправними учасниками освітнього процесу. Перед педагогічним колективом постає необхідність проведення моніторингу професійної компетентності викладачів з питань забезпечення якості освіти, впровадження нових підходів у змісті та плануванні навчального матеріалу з використанням розвивальних технологій, формування ключових компетентностей як основного результату освітнього процесу відповідно до Концепції «Нова українська школа», проведення дослідження готовності випускників до роботи в Новій школі, участь викладацького та студентського колективів у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, засіданнях круглих столів.
Розглянувши та обговоривши питання про пілотне впровадження проекту нового Державного стандарту загальної початкової освіти, усвідомлюючи проблеми забезпечення якісної освіти, формулювання завдань та вироблення підготовки майбутнього педагога до роботи в Новій українській школі педагогічна рада ухвалила:
   1. З метою ефективного управління якістю освіти  адміністрації  коледжу:
   1.1. Забезпечити методичний супровід впровадження проекту  Державного стандарту початкової загальної освіти в коледжі.
   1.2 Внести зміни до  методик викладання предметів, що дозволить відстежувати рівень знань, умінь, навичок студентів відповідно  до  нових Державних  стандартів.
   1.3. Організувати процес підготовки майбутніх  педагогів до реалізації оновленого змісту освіти, відповідно до оновлених вимог навчальних програм.
   1.4. Сприяти участі педагогів коледжу у створенні навчально-методичного забезпечення реалізації змісту проекту  нового Державного стандарту
   1.5. Запланувати проведення семінару для викладачів та студентів  з теми: «Оцінка якості навчального процесу в школі відповідно до нового Державного стандарту загальної початкової освіти.».
    1.6. Працювати над забезпеченням навчальних кабінетів мультимедійними комплексами, підвищити швидкість доступу до мережі «Internet»
   2. Головам предметно-циклових комісій:
   2.1. Організувати моніторинг навчально-виховного процесу, зокрема, щодо ефективності впровадження проекту  Державного стандарту загальної початкової освіти.
   2.2. Узагальнити і рекомендувати до вивчення перспективний педагогічний досвід з даної проблеми.
   2.3. Проаналізувати зміст підручників і навчальних посібників, надати пропозиції  щодо забезпечення бібліотеки  тими підручниками і посібниками, які обрали вчителі, що беруть участь у пілотному проекті.
   3. Керівникам підгруп практикантів:
   3.1. Створювати сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів початкових класів шляхом упровадження ефективних технологій та методик навчання у відповідності до проекту нового Державного стандарту загальної початкової освіти.
   3.2. Використовувати ІКТ під час проведення уроків, позакласних заходів як засіб професійної мобільності та конкурентоспроможності в нових соціокультурних умовах.
    3.3. Навчально-виховний процес на педагогічній практиці  будувати на доступному, але достатньо високому рівні для оптимального використання та розвитку можливостей учнів.
   4. Викладачам:
    4.1. Ознайомитися з особливостями змісту та методикою викладання предметів за новими програмами відповідно до нового Державного стандарту загальної початкової освіти.
   4.2. Постійно підтримувати зв’язки з колегами з метою взаємодопомоги в роботі та обміну досвідом щодо впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти.
   5. Практичному психологу:
   5.1. Запланувати проведення психолого-педагогічних семінарів для студентів з тем: «Інтелектуальна обдарованість дітей: реальність, проблеми, перспективи», «Психолого-педагогічні та вікові особливості школярів».
   6. Шляхи реалізації проекту нового Державного стандарту загальної початкової освіти обговорити на засіданні педагогічної ради - Січень, 2018 року.

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.

sadiogorod.net