Спортивне життя коледжу

Педагогічна практика
   Педагогічна практика – найважливіша складова професійної підготовки майбутніх вчителів та вихователів. Успіх практичної підготовки студентів набагато в чому залежить від співдружності коледжу з базовими навчально-виховними закладами. Багато років коледж співпрацює з загальноосвітніми школами І-ІІІ ст. № 1, № 2; цікаву виховну та шефську роботу проводять студенти на базі школи-інтернату; ознайомитися з методикою розвиваючого навчання студенти мають змогу в навчально-виховному комплексі міста, виховна робота також проходить на базі центру виховної роботи.

Путивльський педагогічний коледж імені С.В.Руднєва
Вищий навчальний заклад I-II рівня акредитації, який здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: початкова освіта, дошкільна освіта, фізичне виховання, соціальна робота за денною формою навчання.

 

 

 

 
 

Професійна підготовка майбутніх педагогів в коледжі

   Загальновідомою є істина: якщо хочеш стати майстром своєї справи, її потрібно знати досконало. Великою мірою це стосується і професії педагога, адже педагогічний талант – це швидше талант практика, ніж теоретика. У нашому навчальному закладі питання професійної підготовки фахівців в сучасному розрізі є одним із пріоритетних в системі навчально-виробничої роботи зі студентами. Розкрити переваги, таємниці й складнощі обраної професії, помістивши молоду людину в реальні умови сучасного навчально-виховного процесу, надати можливості для розкриття здібностей та індивідуального зростання майбутнього педагога і, по можливості, підібрати йому перше місце роботи – ось провідні напрямки професійного становлення молодого фахівця у коледжі.

 

   Для досягнення цієї мети в нашому навчальному закладі діє розгалужена система профорієнтованих заходів, спрямованих на формування інтересу студентів до майбутньої професії, вироблення необхідних професійних навичок.

   Тож, з урахуванням специфіки певної спеціальності, починаючи з першого курсу, проводяться наступні заходи:

  • інформаційно-просвітницькі години «Велич професії», «Видатні педагоги дошкілля», «Я – вихователь», «Гімн професії», «Видатні митці України», «Праця і Людина, Людина і Праця – ось мати і батько всіх істин» – заходи, які проводяться з метою розкриття величі й краси професії педагога, її постійної затребуваності у сучасному суспільстві на прикладах відомих викладачів і вчителів нашого навчального закладу, міста, області;
  • проведення конкурсів «Кращий студент-практикант», «Молодий вчитель року» – цікаві творчі заходи, покликані виявити найобдарованіших студентів з погляду їх професійного становлення;
  • науково-практичні конференції «Інноваційна діяльність вчителя початкових класів», «Дошкільна освіта: реальність та перспектива», «Фізичний розвиток дитини раннього віку» і под. – система заходів, участь у яких надає студентові можливість презентувати результати власних педагогічних пошуків і наробок, формує професійний імідж молодого фахівця;
  • години спілкування з різної тематики «Здоров'ятворча педагогіка», «Світ дитинства»;
  • педагогічні читання «Формування комунікативних здібностей у сучасних дошкільників» – захід, у якому беруть участь провідні викладачі спеціальності «Дошкільна освіта» нашого навчального закладу;
  • семінари-тренінги «Використання можливостей психологічного супроводу навчально-виховного процесу на різних ланках освіти» – комплекс міждисциплінарних заходів, корисний і цікавий для студентів всіх спеціальностей за участі викладачів, вихователів, практичних психологів;
  • майстер-класи («Здоров'ятворчі та здоров'язберігаючі технології в роботі вихователя дитячого навчального закладу» і т.д.) – цікаві заходи, де за допомогою мультимедійних ресурсів студенти демонструють свої напрацювання, які входять до складу електронної скарбнички творчої лабораторії вихователя коледжу: контролюючі програми, електронні презентації і розробки конспектів з музикотерапії, ігротерапії, фіто- та ароматерапії і под.;
  • участь в експериментальних майданчиках «Використання програми Intel в роботі вчителя початкових класів» та «Соціально-особистісний розвиток дитини раннього та дошкільного віку» (на базі освітнього округа) розкриває перед студентом можливості практичного освоєння таємниць професії за допомогою застосування новітніх сучасних технологій;

   Провідна роль у формуванні професійного становлення студентів належить різним видам педагогічних практик, у яких майбутні фахівці беруть участь вже починаючи з 2 курсу. В процесі активної практичної діяльності студенти оволодівають таємницями професії. Всебічну допомогу студентам надають методисти з певного виду практики, викладачі-предметники, куратори груп. У нагоді стане, окрім коледжної бібліотеки, електронна читальна зала, у якій студенти можуть скористатися необхідною науково-методичною літературою та навчально-методичними комплексами викладачів з певного питання.

 
 
 
 
 

Навчальна діяльність


   На даний час в педагогічному коледжі навчається 404 студенти. Щорічно коледж випускає понад 100 молодих спеціалістів. Багато з них продовжують навчання в Сумському та Глухівському педагогічних університетах.

 

   На сучасному етапі головними завданнями коледжу є: підготовка спеціалістів, які б поєднували високу професійну компетентність з науковою і загальнокультурною підготовкою і задовольняли потреби освіти; проведення профорієнтаційної роботи і підготовка до навчання в коледжі; здійснення культурно-освітньої, інформаційної діяльності; виховання всебічно обдарованої особистості майбутнього вчителя, патріота свого народу, з високою громадянською і політичною культурою та глибокими професійними знаннями і моральними якостями.

   Коледж має потужну матеріально-технічну базу. Організація навчального процесу здійснюється в сучасно облаштованих аудиторіях з інтерактивно-мультимедійними дошками. Комп'ютерні класи забезпечені новітньою технікою. До послуг студентів бібліотека, лабораторії, Wi-Fi зони, вільне користування мережею Internet. Для занять фізичною культурою та спортом є ігровий та гімнастичний зали, дві тренажерні кімнати, боксерський ринг, зал для занять боротьбою, басейн, два волейбольні та баскетбольний майданчики, поле для міні-футболу.
   Абітурієнти 100% забезпечуються гуртожитком.

   Навчально-виховний процес в коледжі здійснюють 75 викладачів. Серед них 38 мають вищу категорію, 22 – педагогічне звання «старший викладач», 6 – педагогічне звання «викладач-методист», 2 – викладача-аспіранти, 2 нагороджені знаком «Антон Макаренко». Закінчили магістратуру – 27 викладачів, навчаються в магістратурі 3 викладачі.

   Педагоги досконало володіють інноваційними технологіями. Вони швидко реагують на появу нових комп’ютерних програм, впроваджують їх у діяльність вищого навчального закладу, реагують на потреби сучасних студентів та їх інтереси. Необхідність розвивати у молоді активну життєву позицію, творчий потенціал та здібності для подальшого інтенсивного та всебічного самовираження, навчати радіти життю та жити щасливо – ось кредо у роботі педагогічного колективу.

   Педагоги – творчі особистості, постійно підвищують свій професійний та науковий рівень шляхом навчання в аспірантурі та магістратурі. Вони є авторами публікацій у науково-методичному центрі та у фахових виданнях «Освіта. Технікуми. Коледжі», «Початкова школа», «Рідна школа», «Розкажіть онуку», активно займаються розробкою сучасних навчальних програм, підготовкою та виданням навчальних посібників та матеріалів для оперативного забезпечення занять, проводять методичні семінари, науково-практичні конференції, майстер-класи, засідання методичних об’єднань, пропагують передовий педагогічний досвід серед навчальних закладів області, України. Вони – учасники ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Дошкільна і початкова освіта: проблеми, перспективи, наступність», Міжнародної науково-практичної конференції «Початкова школа: реалії та перспективи», обласного семінару соціальних педагогів, Всеукраїнської наради голів обласних методичних об’єднань викладачів філологічних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, члени делегації Сумської області на І Всеукраїнському з’їзді учителів інформатики, регіональних та обласних семінарів. На базі навчального закладу пройшло регіональне методичне об’єднання голів циклових комісій української мови з методикою навчання та голів циклових комісій російської мови, світової і дитячої літератури вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

   Досконале володіння всіма тонкощами інструментарію педагогічного впливу стає в нагоді кожному майбутньому вчителю, і талант педагога роздмухає іскру в серці студента. Вихованці коледжу беруть участь у Міжнародних, регіональних, обласних семінарах, конференціях, є призерами конкурсу творчих робіт «Я пишаюсь тим, що українець», що проходив за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Всеукраїнською молодіжною організацією «Молоді регіони», є переможцями обласного та Всеукраїнського турів ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, районного конкурсу читців, присвяченого пам’яті Т.Г.Шевченка, конкурсу «Педагог – це звучить гордо» серед студентів педагогічних вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, що проводився за сприяння Видавничого дому Міжнародного центру фінансового та економічного розвитку, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України редакцією журналу «Практика управління дошкільним закладом», конкурсу студентської педагогічної майстерності «Кращий за професією», мультимедійних презентацій «Я - за здоровий спосіб життя», студентського проекту "Врятуй від забуття", який був оголошений Міжнародним благодійним фондом національної пам'яті України спільно з Інститутом історії України НАН України, обласних конкурсів "Рідна Сумщина", студентських робіт з краєзнавства «Історія – це поруч...», учасниками Всеукраїнської медіаакції «Моральний вчинок».