Професійна підготовка майбутніх педагогів в коледжі

   Загальновідомою є істина: якщо хочеш стати майстром своєї справи, її потрібно знати досконало. Великою мірою це стосується і професії педагога, адже педагогічний талант – це швидше талант практика, ніж теоретика. У нашому навчальному закладі питання професійної підготовки фахівців в сучасному розрізі є одним із пріоритетних в системі навчально-виробничої роботи зі студентами. Розкрити переваги, таємниці й складнощі обраної професії, помістивши молоду людину в реальні умови сучасного навчально-виховного процесу, надати можливості для розкриття здібностей та індивідуального зростання майбутнього педагога і, по можливості, підібрати йому перше місце роботи – ось провідні напрямки професійного становлення молодого фахівця у коледжі.

 

   Для досягнення цієї мети в нашому навчальному закладі діє розгалужена система профорієнтованих заходів, спрямованих на формування інтересу студентів до майбутньої професії, вироблення необхідних професійних навичок.

   Тож, з урахуванням специфіки певної спеціальності, починаючи з першого курсу, проводяться наступні заходи:

  • інформаційно-просвітницькі години «Велич професії», «Видатні педагоги дошкілля», «Я – вихователь», «Гімн професії», «Видатні митці України», «Праця і Людина, Людина і Праця – ось мати і батько всіх істин» – заходи, які проводяться з метою розкриття величі й краси професії педагога, її постійної затребуваності у сучасному суспільстві на прикладах відомих викладачів і вчителів нашого навчального закладу, міста, області;
  • проведення конкурсів «Кращий студент-практикант», «Молодий вчитель року» – цікаві творчі заходи, покликані виявити найобдарованіших студентів з погляду їх професійного становлення;
  • науково-практичні конференції «Інноваційна діяльність вчителя початкових класів», «Дошкільна освіта: реальність та перспектива», «Фізичний розвиток дитини раннього віку» і под. – система заходів, участь у яких надає студентові можливість презентувати результати власних педагогічних пошуків і наробок, формує професійний імідж молодого фахівця;
  • години спілкування з різної тематики «Здоров'ятворча педагогіка», «Світ дитинства»;
  • педагогічні читання «Формування комунікативних здібностей у сучасних дошкільників» – захід, у якому беруть участь провідні викладачі спеціальності «Дошкільна освіта» нашого навчального закладу;
  • семінари-тренінги «Використання можливостей психологічного супроводу навчально-виховного процесу на різних ланках освіти» – комплекс міждисциплінарних заходів, корисний і цікавий для студентів всіх спеціальностей за участі викладачів, вихователів, практичних психологів;
  • майстер-класи («Здоров'ятворчі та здоров'язберігаючі технології в роботі вихователя дитячого навчального закладу» і т.д.) – цікаві заходи, де за допомогою мультимедійних ресурсів студенти демонструють свої напрацювання, які входять до складу електронної скарбнички творчої лабораторії вихователя коледжу: контролюючі програми, електронні презентації і розробки конспектів з музикотерапії, ігротерапії, фіто- та ароматерапії і под.;
  • участь в експериментальних майданчиках «Використання програми Intel в роботі вчителя початкових класів» та «Соціально-особистісний розвиток дитини раннього та дошкільного віку» (на базі освітнього округа) розкриває перед студентом можливості практичного освоєння таємниць професії за допомогою застосування новітніх сучасних технологій;

   Провідна роль у формуванні професійного становлення студентів належить різним видам педагогічних практик, у яких майбутні фахівці беруть участь вже починаючи з 2 курсу. В процесі активної практичної діяльності студенти оволодівають таємницями професії. Всебічну допомогу студентам надають методисти з певного виду практики, викладачі-предметники, куратори груп. У нагоді стане, окрім коледжної бібліотеки, електронна читальна зала, у якій студенти можуть скористатися необхідною науково-методичною літературою та навчально-методичними комплексами викладачів з певного питання.