Професійна підготовка майбутніх педагогів в коледжі

   Загальновідомою є істина: якщо хочеш стати майстром своєї справи, її потрібно знати досконало. Великою мірою це стосується і професії педагога, адже педагогічний талант – це швидше талант практика, ніж теоретика. У нашому навчальному закладі питання професійної підготовки фахівців в сучасному розрізі є одним із пріоритетних в системі навчально-виробничої роботи зі студентами. Розкрити переваги, таємниці й складнощі обраної професії, помістивши молоду людину в реальні умови сучасного навчально-виховного процесу, надати можливості для розкриття здібностей та індивідуального зростання майбутнього педагога і, по можливості, підібрати йому перше місце роботи – ось провідні напрямки професійного становлення молодого фахівця у коледжі.

 

   Для досягнення цієї мети в нашому навчальному закладі діє розгалужена система профорієнтованих заходів, спрямованих на формування інтересу студентів до майбутньої професії, вироблення необхідних професійних навичок.

   Тож, з урахуванням специфіки певної спеціальності, починаючи з першого курсу, проводяться наступні заходи:

   Провідна роль у формуванні професійного становлення студентів належить різним видам педагогічних практик, у яких майбутні фахівці беруть участь вже починаючи з 2 курсу. В процесі активної практичної діяльності студенти оволодівають таємницями професії. Всебічну допомогу студентам надають методисти з певного виду практики, викладачі-предметники, куратори груп. У нагоді стане, окрім коледжної бібліотеки, електронна читальна зала, у якій студенти можуть скористатися необхідною науково-методичною літературою та навчально-методичними комплексами викладачів з певного питання.