афротурист

Інформація щодо результатів діяльності коледжу

Інформація

щодо результатів діяльності вищого комунального навчального закладу
Сумської обласної ради 

«Путивльський педагогічний коледж імені С.В. Руднєва»
у 2015-2016 навчальному році

 

     Путивльський педагогічний коледж імені С.В. Руднєва – це вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради, який перебуває у функціональній підпорядкованості Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, акредитований за І рівнем, має ліцензію і сертифікати на впровадження освітньої діяльності за рівнем базової і повної середньої освіти.
    Навчальний процес проходить у просторих сучасних аудиторіях, обладнаних новітніми технічними засобами навчання. Його організовано з урахуванням педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації, сучасних інформаційних технологій.
 
    Навчальний процес в коледжі забезпечують 75 викладачів, з них: 2 – викладачі-аспіранти, 40 – закінчили магістратуру. За сумлінну працю та значні досягнення у навчально-виховному процесі викладачі педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва мають нагороди: Знак «Антон Макаренко» – 2, Нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 20, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України – 32; педагогічні звання:  «викладач-методист» – 9, «старший викладач» – 25.
    За високі показники в підготовці педагогічних кадрів, вагомідосягнення в педагогічній, навчально-виховній, науково-дослідницькій діяльності навчальний заклад увійшов до рейтингу «Кращі представники галузі», ставши лауреатом загальнонаціональної громадської акції «Флагмани освіти і науки України», що проходила за підтримки Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації, Національної  академії наук України, Академії наук вищої школи України, Департаменту освіти і науки та нагороджений дипломом.
    Ми маємо значні напрацювання у вирішенні проблеми інформатизації та комп’ютеризації всіх напрямків діяльності коледжу. У закладі функціонують шість комп’ютерних класів з підключенням до мережі Інтернет, активно використовуються мультимедійні засоби, комп’ютеризовано діяльність бібліотеки та читальної зали, гуртожитку, накопичений багатий досвід застосування інформаційно-комунікаційних технологій при розв’язанні освітніх, управлінських та інших завдань.
    В коледжі широко застосовують форми, методи, прийоми і засоби навчання, які роблять навчально-виховний процес інтенсивним, максимально активізують діяльність викладацького складу та студентів. Педагоги завжди були і є творчими особистостями. Вони глибоко вивчають передовий педагогічний досвід, використовують його в своїй діяльності, пропагують свої надбання, що ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуації вибору, дослідженні. В закладі проводяться відкриті засідання педагогічної ради з провадження  інтерактивних        технологій – талант-шоу професійної майстерності педагогів «Педагог-новатор».
    У системі науково-методичної роботи коледжу виправдала себе «Школа передового педагогічного досвіду» – передова форма підвищення кваліфікації педагогічних працівників, поширення і впровадження педагогічного досвіду, джерело формування педагогічної майстерності, пропаганди нових педагогічних ідей та їх творчого розвитку. Діє в навчальному закладі і «Школа удосконалення педагогічної майстерності» – одна з форм підвищення кваліфікації молодих викладачів, яка допомагає їм формувати майстерність, творчу індивідуальність. Викладачами проведені фестивалі авторських занять та виховних заходів з використанням сучасних інформаційних технологій, здійснено презентацію студентських дослідницьких робіт. Вони стали логічним завершенням системної роботи творчих груп над науково-методичною проблемою. Вже стало системою роботи  щорічне проведення олімпіад, годин спілкування, інтелектуальних конкурсів, свят, фестивалів, педагогічних консиліумів, практикумів, рингів, презентацій, творчих звітів, екскурсій, круглих столів, віртуальних подорожей, телемостів, засідань гуртків, клубів, участь у літературних та мовознавчих міжнародних та всеукраїнських конкурсах.
    Педагоги  є авторами публікацій у науково-методичному центрі та у фахових виданнях: «Освіта. Технікуми. Коледжі», «Початкова школа», «Рідна школа», «Розкажіть онуку». Викладачі – учасники Всеукраїнських науково-практичних Інтернет-конференцій «Дошкільна і початкова освіта: проблеми, перспективи, наступність», Міжнародних науково-практичних конференцій «Початкова школа: реалії та перспективи», Всеукраїнських нарад голів обласних методичних об’єднань, членами делегації Сумської області на Всеукраїнському з’їзді учителів, учасниками з’їзду вищих навчальних закладів комунальної форми власності, регіональних та обласних семінарів. Досвід роботи коледжу узагальнений Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
    Педагоги активно включились в започатковану програму видавничої групи «Основа» «Атестація під ключ!». Науково-методичні матеріали друкуються у Всеукраїнських науково-методичних журналах видавничої групи «Основа», в електронному «Учительському журналі», вони мають можливість проходження навчального інтернет-курсу «Ефективний урок» та «Інтернет – урок». Тому викладачі завжди готові блискуче провести відкрите заняття, розробити сценарій інтернет-заняття, збагатити свій педагогічний арсенал, ознайомитись з технологіями і техніками проведення вебінарів, особисто провести заняття-вебінар для колег, підготувати інтернет-портфоліо для атестації чи виставки, презентацію для супроводження виступу.
   Складовою частиною навчально-виховного процесу є проведення методичних семінарів, науково-практичних конференцій, майстер-класів, засідань методичних об’єднань.
    Педагоги – активні учасники регіональних семінарів, що відбулися у Лебединському педагогічному училищі А.С.Макаренка, Богуславському гуманітарному коледжі ім. І.Нечуя-Левицького, Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі імені І.Я.Франка, Ржищівському гуманітарному коледжі, Бердичівському педагогічному коледжі, університетському коледжі Київського університету ім. Б.Грінченка, Корсунь-Шевченківському педагогічному училищі ім. Т.Г. Шевченка, обласних семінарах. 
    На базі навчального закладу пройшли обласні методичні об’єднання голів циклових комісій соціально-економічних дисциплін та фізичного виховання вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Сумської області. На них обговорювались питання навчально-виховної, методичної роботи, діяльності навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців, удосконалення якості їх підготовки з урахуваннями виробництва, освіти, науки, техніки, культури і перспективи їх розвитку, питання удосконалення методів навчання, виховання студентів любові до рідної країни.
    Директор коледжу Фомакін Леонід Борисович особистим прикладом надихає та спрямовує педагогічний колектив, студентство на науково-дослідницьку роботу. Його наукова робота надрукована в науково-методичному журналі «Освіта. Технікуми, коледжі».
Не відстають від керівника і молоді керівники-адміністратори. Завідуюча шкільним відділенням – аспірант Малецька Тетяна Володимирівна – автор статей щодо оцінювання якості освітніх послуг у загальноосвітньому навчальному закладі, інноваційного розвитку вищої освіти, критеріального інструментарію визначення навчальних досягнень майбутніх вчителів. Лише за останній період вона взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», Міжнародному науково-практичному семінарі «Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді».
    Викладач Кан Алла Валеріївна взяла участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції для студентів та молодих вчених  «Актуальні проблеми дошкільної освіти (перспективи, інновації, розвиток)», яка відбулася 21-22 квітня 2016 року на базі факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
    Всі викладачі предметно-циклових комісій коледжу взяли участь у роботі ХVІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зломі епох: проблеми і перспективи розвитку», що була організована  Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди. Студентство також включилося до наукової роботи цього вищого навчального закладу. Під керівництвом досвідчених наукових керівників, тісно співпрацюючи з науково-студентським товариством, вони представили статті до електронного збірника, що був укладений за результатами конференції.
    Приклад педагогів слугує потужним стимулом для активізації дослідницької діяльності студентів. Вони стають активними співучасниками наукового пошуку викладачів, проводять власні наукові розвідки, беруть участь у Міжнародних, регіональних, обласних семінарах, конференціях, є учасниками і призерами престижних конкурсів, проектів, виставок.
    Молоді науковці під керівництвом викладачів соціально-економічних дисциплін взяли участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку, що проводилась ВНЗ «Український університет», Центром досліджень проблем громадянського суспільства. Студентство представило дослідження щодо  євроінтеграційного розвитку України, досягнення Революції гідності, розкривало питання теорії та практики суспільного життя.
    Наші вихованці  беруть  активну участь в інтернет-конференціях.
    Викладач Бєлікова Т.М. підготувала студентку Шишлевську Ілону зі статтею «Сучасна початкова школа з комп’ютерними засобами навчання» до участі у ІV Всеукраїнський науково-практичній конференції «Науковий простір студента: пошуки і знахідки», яка проходила 21.квітня 2016 року у інтернет-форматі на базі Національного педуніверситету ім. М.П. Драгоманова (факультет педагогіки та психології )
    Шаповалова Катерина (керівник викладач Понаріна І.М.) також взяла участь у роботі ІV Всеукраїнської  науково-практичної студентської заочної конференції «Науковий простір студента: пошуки і знахідки» в Інтернет – форматі на  факультеті педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені  М.П.Драгоманова.
    20 квітня 2016 року на базі коледжу відбувся VІІІ обласний конкурс  студентських робіт з краєзнавства  «Історія – це поруч...» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Сумської області. Наш навчальний заклад представляла студентка 4 курсу, групи «А» Михайлик Тетяна з дослідженням «Голодомор 1932-1933 років на Путивльщині: про що свідчать архівні документи». Вона стала переможцем у номінації «Трагічні сторінки історії Сумщини».
    Науково-дослідницька робота Михайлик Тетяни Пам'ять поколінь у сімейному архіві: остарбайтери./VІІ обласний конкурс  студентських робіт з краєзнавства  «Історія - це поруч...» вийшла у збірці матеріалів. – Суми. – 2015.
    Михайлик Тетяна також стала учасником Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» з проектом «Будуємо майбутнє, зберігаючи пам'ять паро минуле».
   Залученню молоді до вирішення проблем збереження  та раціонального використання водних ресурсів був присвячений Міжнародний Конкурс «Всеукраїнський юнацький водний приз», що проходив 6 квітня  2016 р. Патронує конкурс Її Королівська Високість Принцеса Швеції Вікторія. Його проводив Стокгольмський водний фонд та адміністрував Стокгольмський міжнародний водний інститут.
    В Україні ВЮВП проходив під патронатом Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за співпраці з хіміко-технологічним факультетом НТУУ «Київський політехнічний інститут»,  Національним еколого-натуралістичним центром МОНУ, КП «Водно-інформаційний центр», ДП «НДКТІ міського господарства» та ПАТ «АК «Київводоканал».
    До участі в конкурсі студентка 1 курсу, групи «А» Шеремет Вікторія представила свій проект «Джерельна вода», який був присвячений науково-технічним та соціальним аспектам водокористування – раціональному використанню води, забезпеченню суспільства якісною питною водою, мінімізації водоспоживання у всіх галузях народного господарства, збереженню та поліпшенню якості води, керуванню водними ресурсами, їх захисту.
   Наші вихованці декілька років поспіль є постійними переможцями  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Цьогоріч ними стали Тертична Анастасія  – ІІ місце, Шинківська Ірина – III місце. Дівчата серйозно займаються науково-дослідницькою роботою, виступають на Міжнародних конференціях, конкурсах, мають подяки, грамоти.
   В лютому 2016 р. у м. Коростишеві проходив підсумковий етап Всеукра­їнської олімпіади з української мови серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Центрального регіону. Наш навчальний заклад представляла переможниця І етапу загальноколеджної олімпіади з української мови Шинківська Ірина та зайняла  ІІІ місце на конкурсі такого рівня (викладач Пилєва О.М.).
    24 березня на базі Машинобудівного коледжу Сум ДУ відбулася обласна студентська олімпіада з англійської мови серед студентів І-ІІ курсів ВНЗ І-ІІ р.а. Сумської області . Наш коледж був представлений студенткою 1-го курсу відділення «Початкова освіта» Биковою Ксенією, яка зайняла ІІІ місце. До участі в олімпіаді студентку готувала викладач англійської мови Кисла Н.В.
    На базі Машинобудівного коледжу СумДу 21 квітня 2016 року була вперше проведена обласна олімпіада з фізики серед студентів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації Сумської області. В напруженій боротьбі під керівництвом викладача фізики Курченко Олени Вікторівни виборола ІІІ місце в цьому престижному, вагомому форумі Шеремет Вікторія, студентка 1 курсу, групи «А».
    Студенти коледжу учасники та переможці престижних конкурсів та фестивалів районного рівня. Дипломами І ступеня нагороджена Михайлик Тетяна, ІІ ступеня – Мойсеєнко Анастасія, ІІІ ступеня – Лучка Вікторія на районному конкурсі, присвяченому пам’яті Т.Г. Шевченка (викладач Бабій Т.М.).
   Коледж живе насиченим культурним життям. Це і «Фестиваль короваю»,виступи учасників арт-студії «Золота вишиванка» з креативною дизайнерською колекцією «Шануймо минуле».
   Акція єднання нації «В нас єдина мета – Україна свята», етнографічна виставка диво-вишиванок, пісенний вернісаж «Мова єднання» тощо.
    Спортсмени педколеджу у 2016 році вибороли ІІІ місце  в обласній спартакіаді серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.
    Безперечно, що успіхам і здобуткам у сфері наукової діяльності слід завдячувати самовідданості, ініціативності, творчості та наполегливій праці викладачів та студентів коледжу. Проте вимоги часу не дозволяють зупинятися на досягнутому. Пріоритетність високої якості вищої освіти в закладах нашого типу вимагає від педагогічного колективу й надалі спрямовувати значні зусилля, щоб збагачувати майже сторічні наукові традиції Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднєва.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sadiogorod.net