афротурист

Школа удосконалення педагогічної майстерності


   У Путивльському педагогічному коледжі здійснюється вивчення професійних потреб молодих педагогів, діагностика успішності їх діяльності та результативності,  залучення колег до підготовки й організації педрад, лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів в системі  освіти.

   При методичному кабінеті коледжу функціонує Школа удосконалення педагогічної майстерності - одна з ефективних форм підвищення кваліфікації молодих спеціалістів. Вона об’єднує викладачів, які тільки розпочали свою педагогічну діяльність,  тих, хто має кваліфікаційну категорію «спеціаліст»:  Галіченко А. А., Кульомзіну О. М., Курчину В. І., Макаренко Г. О., Подшивайлову І . В., Сапегіну М. І., Філіпенка В. В.
   Мета роботи Школи – надання  допомоги молодим колегам  в адаптації та набутті педагогічного досвіду задля забезпечення якісної освіти і системної підготовки нової генерації висококваліфікованих працівників освіти, підвищення  професійного рівня молодих педагогів,  формування у них високих професійних ідеалів та потреб в постійному саморозвитку і самовдосконаленні.
   Слухачі Школи відвідують семінари, тренінги, майстер-класи, які проводять досвідчені викладачі, наполегливо оволодівати методикою викладання предметів, вивчають передовий педагогічний досвід, нормативно-методичні документи і психолого-педагогічну літературу з питань організації навчально-виховного процесу в коледжі, беруть участь у навчально-методичних конференціях, семінарах і нарадах, презентуючи напрацьований досвід. Вони використовують матеріальну базу навчального закладу для самоосвіти, одержують консультативну допомогу від викладачів-наставників Голубкова В. М., Черв’яцової Л. О., Азаренко Ю. П., Чурочкіної О. М., Ковальової С. А., Гончарової Г. В., Осадчого В. І
   Із числа найбільш досвідчених і авторитетних фахівців, які мають вищу кваліфікаційну категорію, великий педагогічний досвід, власні цікаві методичні наробки та високі результати в педагогічній діяльності,  керівником Школи призначена «викладач-методист» Іващенко Світлана Георгіївна.
   Світлана Георгіївна організовує групові заняття для молодих педагогів, здійснює проведення практичних, семінарських занять,  заслуховування звітів слухачів Школи  з питань організації навчальної діяльності, вивчає професійні потреби молодих педагогів, допомагає їм у самоствердженні, сприяє розвитку педагогічної творчості та обміну передовим досвідом. Вона   відвідує й аналізує заняття, позанавчальні заходи слухачів Школи з метою оцінки результативності впровадження проблеми та її корекції, ознайомлення з рівнем їх роботи.
   Заступник директора з навчальної роботи Ігнатова Олена Петрівна роз’яснює молодим педагогам  структуру управління коледжем, основні вимоги до роботи педагога, функціональні обов’язки викладача, знайомить з нормативно-правовими актами, якими керується коледж у своїй діяльності,  з документацією, яку має підготувати викладач для своєї успішної роботи . Олена Петрівна є основним консультантом щодо  актуальних питань педагогічної роботи.
   З метою забезпечення творчої та ефективної роботи Школи організаційно-методичне забезпечення занять (інформування учасників про їх послідовність, узагальнення пропозицій щодо тематики та формування річного плану) здійснює методист коледжу Гойко Людмила Володимирівна.
   Заступник директора з виховної роботи Вороніна Лариса Олексіївна  проводить навчання щодо  ведення журналів курсового керівника,  вчить плануванню і контролю виховної роботи в групі, дає настанови та рекомендації з проблем виховання студентів.
   Завідувач  навчально-виробничою практикою Піщікова Наталія Олексіївна пояснює молодим колегам особливості роботи з питань проведення практичного навчання студентів коледжу та ведення документації з проходження всіх видів практики студентами.
   Завідуючі відділеннями Малецька Тетяна Володимирівна та Манжарова Ірина Олександрівна проводять з молодими колегами заняття щодо дотримання вимог ведення навчальної документації: навчальних журналів, журналів обліку відвідування, відомостей успішності студентів.
   В коледжі створені всі умов для розвитку творчого потенціалу молодого спеціаліста, його самоствердження, самореалізації через забезпечення демократичних засад освітнього процесу, методичної гнучкості щодо поєднання отриманих знань у вищому навчальному закладі  з практичною діяльністю.

sadiogorod.net