Бібліографічна пам'ятка

   Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.
    НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.
    Реформа НУШ розрахована на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятків років. Проте зміни вже розпочались, і Міністерство освіти і науки робить усе, аби вони були невідворотними. Зокрема, у вересні 2017 року було ухвалено новий закон “Про освіту”, який регулює основні засади нової освітньої системи. На черзі – ухвалення нового закону “Про загальну середню освіту”, в якому буде більш детально розкрито зміни, та затвердження нового Державного стандарту початкової освіти.
    Саме цей Стандарт у 2017/2018 навчальному році апробовують у 100 школах по всій Україні (по два перших класи). Уже зараз ці першокласники навчаються по-новому: опановують знання та навички через діяльність, а під час ранкового кола вчаться висловлювати свої думки і почуття та слухати інших. 
    З 2018/2019 навчального року по-новому вчитимуться всі першокласники України.
    Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі працюватимуть за іншими підходами, тому МОН спільно з громадською спілкою “Освіторія”, міжнародним фондом “Відродження” та студією онлайн-освіти EdEra вже розпочало навчання вчителів, які вчитимуть перші класи наступного року. Зараз триває підготовка тренерів з усіх областей України, які навчатимуть учителів, а також створюється онлайн-курс для підсилення очного навчання.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ УЧНІВ?

   Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. І ми, у Міністерстві освіти і науки, переконані, що це – головне. Адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.
    Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні набуватимуть компетентностей. Це – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті.
    Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.
    Щоб набувати компетентностей, школярі навчатимуться за діяльнісним підходом – тобто частіше щось робитимуть, замість сидіння за партами і слухаючи вчителя. Також Концепція НУШ пропонує впроваджувати інтегроване та проектне навчання. Такий спосіб сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ – адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.
    А ще реформа – це про освітнє середовище. І це, насамперед, не техніка чи меблі. Хоча завдяки децентралізації фінансування шкіл збільшилося, і в багатьох навчальних закладах поступово оновлюється матеріально-технічна база.
    Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою буде Нова українська школа.
 

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ?

    Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь-які зміни будуть неможливими, тому один з головних принципів НУШ – умотивований учитель. Це означає, що наша мета – сприяти його професійному та особистому зростанню, а також підвищувати його соціальний статус.
    Щоб навчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу дає новий закон «Про освіту».
    Міністерство освіти і науки пропонуватиме типові навчальні програми, проте будь-який учитель чи авторська група зможуть їх доповнювати або створювати свої. Учитель тепер обмежений лише Державним стандартом. У цьому документі окреслено результати: що мають знати та вміти учні, закінчивши певний етап навчання. Натомість, як дійти до цих результатів, учитель визначатиме сам.
    Учитель, який отримав свободу навчати, має отримати й свободу навчатися. І ця свобода теж передбачена реформою. Половину обов’язкових годин підвищення кваліфікації вчитель зможе проходити не в Інститутах післядипломної педагогічної освіти –  а там, де обере сам. Є лише дві вимоги: за п’ять років підвищення кваліфікації має скласти 150 годин, і навчання має відбуватись щорічно.
    Зараз Міністерство освіти і науки розробляє процедуру, за якою бюджетні кошти, що виділяються на підвищення кваліфікації вчителів, можна було спрямовувати громадським та приватним організаціям.
    А щоб вмотивувати вчителів ще й фінансово, міністерство запровадить сертифікацію. Це добровільна перевірка, проходження якої надасть учителям 20% надбавку до посадового окладу та звільнить від атестації.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКІЛ?

    НУШ – це відповідальна школа, і ми переконані, що навчальні заклади повинні отримати більше свободи дій. Адже відповідальність та свобода йдуть рука об руку.
    Тому закон “Про освіту” передбачає кадрову автономію. Тепер директор школи може самостійно призначати своїх заступників, приймати на роботу та звільняти педагогічних працівників.
    Окрім того, керівники шкіл (як і вчителі) уже приймаються на роботу за строковим контрактом. Директор школи обирається за конкурсом. Одна людина зможе бути на цій посаді не більше двох термінів по 6 років (якщо особа призначається на цю посаду вперше, перший термін складатиме 2 роки). Після ця людина зможе обіймати інші посади в цій школі або ж брати участь у конкурсі директорів в іншій школі.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ БАТЬКІВ?

   Один з принципів Нової української школи – партнерство, у тому числі між школою та батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, а отже – впливати на освітній та виховний процеси.
    Відтепер батькам легше контролювати фінанси школи. Усі навчальні заклади, які отримують публічні кошти (це, наприклад, бюджетні кошти та благодійні внески), зобов’язані оприлюднювати свій кошторис та інформацію про витрати. І батьки тепер можуть здійснювати перерахування благодійних внесків цілеспрямовано на школу, а не збирати готівкові кошти, які дуже складно обліковувати.
    Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, адміністрацій та батьків – наріжний камінь, який допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя. 
    І врешті – зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною.

Список літератури

1.    Барна М. Нова українська школа: навчаємо тренерів. Система роботи з перепідготовки педагогічних кадрів / М.Барна, О.Волощенко, О.Козак // Учитель початкової школи. – 2017. – №11. – С.3-5.
2.    Бондарчук Є. Інтерактивні технології – шлях до створення ситуації успіху у навчальній діяльності молодшого школяра (за науково-педагогічним проектом «Інтелект України») / Є.Бондарчук // Початкова школа. – 2017. – №11. – С.1-3.
3.    Васютіна Т. Екскурсії з природознавства як засіб реалізації діяльнісного підходу у навчанні молодших школярів / Т.Васютіна //  Початкова школа і сучасність. – 2017. – №11. – С.9-13.
4.    Горлова А. Формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів початкової школи / А.Горлова // Початкова школа. – 2017. – №4. – С.5-6.
5.    Зарудня О. Блочно-змістові складові моніторингу професійної діяльності вчителя початкової школи / О.Зарудня // Початкова школа і сучасність. – 2017. – №8. – С.10-12.
6.    Ілляшенко Т. Щоб оцінка перестала бути каральною (Читаючи проект реформи початкової школи) / Т.Ілляшенко // Початкова школа. – 2017. – №10. – С.3-6.
7.    Курок О. Нова українська школа і підготовка вчителя у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка / О.Курок, Г.Кузнецова // Вища школа. – 2017. – №10. – С.74-88.
8.    Локшина О.І. До питання про виклики стандартизації шкільної освіти: уроки країн Європейського Союзу / О.І.Локшина // Педагогіка і психологія. – 2017. – №3. – С.13-19.
9.    Ляшенко О.І. На шляху до Нової української школи: концептуальні засади і виклики / О.І.Ляшенко, Ю.І.Мальований // Педагогіка і психологія. – 2017. – №3. – С.5-12.
10.    Проценко О. Новій школі – новий учитель. Репортаж з організаційно-мотиваційного семінару-практикуму / О.Проценко // Учитель початкової школи. – 2017. – №12. – С.3-6.
11.  Янченко Н. Проект «Інтелект України» в практичному вимірі / Н.Янченко // Початкова школа. – 2017. – №12. – С.1-4.

1.    Навчальні програми Нової української школи.- Режим доступу: http://osvita.ua/school/program/60529/


2.    Нова початкова школа: на які моделі орієнтується Україна.- Режим доступу:https://osvitoria.media/

experience/nova-pochatkova-shkola-na-yaki-modeli-oriyentuyetsya-ukrayina/


3.    Нова українська школа.- Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola


4.    Нова українська школа:основи стандарту освіти.- Режим доступу:http://www.osvitportal.lviv.ua/upload/


users_files/1/upload/1/nova%20schkola%20(pantone%208703%20C)-ilovepdf-compressed.pdf


5.    Нова українська школа.- Режим доступу: http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-

vchytelya.pdf


6.    Нова українська школа - Кабінет Міністрів України.- Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934