Практична підготовка студентів

 

   Педагогічна практика має особливе значення у процесі формування методичної компетентності студентів, адже під час її проведення активізується процес професійного становлення та самовизначення фахівців, поглиблюються теоретичні знання майбутніх педагогів,  розвиваються методичні вміння, навички практичної діяльності, професійно значущі якості особистості,  створюються умови для вироблення власного методичного стилю.   Педагогічна практика – найважливіша складова професійної підготовки майбутніх вчителів та вихователів. Вона дає можливість майбутнім фахівцям навчитися застосовувати здобуті знання з педагогіки, психології, фахових методик, закріпити та поглибити їх шляхом самостійної роботи, усвідомити відповідальність і багатогранність роботи педагога, сприяє збільшенню елементу інтенсифікації та індивідуалізації професійної діяльності майбутнього вчителя, вихователя, що в свою чергу позитивно впливає на виявлення і формування педагогічних здібностей студентів.
 


   Керівництво педагогічною практикою здійснюють викладачі вищої кваліфікаційної категорії, старші викладачі, викладачі-методисти: Ігнатова О.П., Вороніна Л.О., Манжарова І.О., Склярова Г.В., Ковальова С.А., Карпець Т.В., Носевич Т.О., Декунов С.В., Новобранна Л.В., Бєланова Ю.М., Фатєєва І.О., Дерюгіна Л.М., Стьопочкіна Ю.О., Колетник-Толстошеєва С.В., Голубков В.М., Мельник Л.Ю., Кисла Н.В., Мироненко Т.О., Жидкова Т.І., Тесленко Я.В., Чулкова Т.В., Осадчий В.І., Бєліков М.В., Хандурін М.В., Хандурін О.В., Нікітін С.А., Фатєєв А.П., Сахаров М.В., Раздимахо В.М., Філіпенко В.В., Кан А.В., Счастливцева І.В., Красовська І.В., Понаріна І.М., Бараннік Ю.В.

   Важливою умовою, яка забезпечує ефективність практичної підготовки, є вибір баз для проходження педагогічної практики: ДНЗ № 1 «Горобинка», ДНЗ № 4 «Теремок», ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 імені Радіка Руднєва, ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 імені Г.Я.Базими, ЗОШ-інтернат І-ІІ ст., ЦСССДМ, відділення соціально-побутової реабілітації дітей-інвалідів.
   Базові навчально-виховні заклади мають належну навчально-матеріальну базу, забезпечені педагогічними кадрами, що створює умови для повноцінного проведення усіх видів педагогічної практики. До керівництва педагогічною практикою залучаються найбільш досвідчені кваліфіковані вчителі та вихователі.

 


   Практична підготовка студентів в коледжі відповідно до специфіки педагогічної галузі має наскрізний характер, здійснюється протягом всього періоду навчання. Педагогічна практика проводиться з другого курсу, її безперервність та послідовність упродовж кількох років навчання дозволяє майбутнім педагогам здобувати необхідний і достатній обсяг практичних знань і умінь.
 

   Уже з молодших курсів завдяки педпрактиці у студентів з'являється можливість перевірити й оцінити себе в якості вчителя. Саме на практиці студент може визначитися, наскільки правильно він обрав для себе сферу діяльності, з'ясувати ступінь співвідношення особистісних якостей із професією вчителя. Одержані у процесі теоретичної підготовки знання перевіряються практикою, тобто знаходять втілення в діяльності студента-практиканта.
 

 

КОРИСНІ САЙТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ

 

1. http://osvita.ua/

2. http://nus.org.ua/about/

3. http://www.airo.com.ua/

4. https://base.kristti.com.ua/

5. https://www.ed-era.com/

6. https://www.eduget.com/uk/

7. http://d-academy.com.ua/majster-klasi

8. http://emap.mininuniver.ru/ab

9. http://www.lawhelp.in.ua/?info=57out?locale=ru

10. http://education-ua.org/ua/