Обов'язки


   Керівник практики:
   - перед початком контролює підготовленість баз практики  та студентів-практикантів до проведення відповідних заходів;
   - забезпечує проведення всіх організаційних заходів: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів  (щоденник, індивідуальний графік, зразки складання конспектів), методичні рекомендації;
   - повідомляє студентам про систему звітності з практики, а саме: поданні письмового звіту, вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;
   - проводить консультації студентів, перевіряє конспекти уроків та занять, щоденники практикантів, проводить аналіз роботи і оцінює її;
   - у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;
   - контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку, відвідування студентами бази практики;
   - перевіряє звітну документацію практикантів про роботу за кожний семестр;
   - подає завідувачу практикою письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.
 
   Студент-практикант зобов'язаний:
   - виконувати правила внутрішнього розпорядку, розпорядження адміністрації школи і керівників практики, слідкувати за дотриманням правил техніки безпеки і охорони праці, бути прикладом ввічливості, організованості, дисциплінованості, працьовитості;
   - виконувати всі види робіт, передбачених програмою практики, старанно готуватись до проведення дорученої навчально-виховної роботи з дітьми;
   - складати конспекти чи розгорнуті плани занять, узгоджувати їх з вчителем, вихователем і затверджувати у керівника практики:
   - відвідувати всі уроки та заняття, які відносяться до педагогічної практики, згідно з розкладом;
   - приймати активну участь в аналізі занять, вести щоденник практики за встановленою формою.