Студентське самоврядування - це круто!


 

  Сьогодні значного поширення і розвитку в Україні набуває студентське самоврядування в навчальних закладах різного рівня акредитації. Діяльність органів студентського самоврядування коледжу спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності. Елементи дорослого громадянського життя моделюються в нашому навчальному закладі через діяльність активу, направленої на розвиток управлінських можливостей студентів, ріст яких яскраво продемонстровано під час проведеної роботи.

 

  Традиційно проводиться титждень студентського самоврядування, де студенти мають можливість проявити свої лідерські здібності.

  Студентське самоврядування відіграє важливу роль в організації навчально-виховного процесу.

 

   Діяльність студентського самоврядування допомагає  згуртувати  молодь коледжу, сприяє самореалізації їх здібностей та організовує їх студентськежиття.