Найбільша мудрість життя - бути людиною

Найбільша мудрість життя - бути людиною

Без сердечної чуйності до особистого
життя, без тонкого, тактовного і
вдумливого проникнення в духовний світ
дитини немає справжнього виховання.

В.О. Сухомлинський

     В умовах відродження власної держави навчальний заклад виступає могутнім фактором виховання студентів як майбутніх громадян України, патріотів, творців, педагогів, в чиїх руках найцінніше – дитина. Професіоналізм, доброта, чуйність, уміння розуміти чужий біль, вчасно підтримати у важку хвилину, розрадити добрим словом та вчинками – складові особистості випускника нашого педагогічного коледжу.

     Процес виховання не може бути стихійним, він передбачає співробітництво, співтворчість педагога і студента. Тому зміст формування особистості містить взаємопов’язану діяльність педагогів і студентів.
     Сучасні вимоги до виховної роботи поставили перед педагогічним колективом коледжу потребу вдосконалювати та модернізувати її основні принципи з урахуванням пріоритетних напрямів. Це, насамперед, впровадження методів виховання, які відповідають інтересам особистості, сприяють розкриттю її талантів, удосконаленню існуючих форм студентського самоврядування, розвитку молодіжних клубів, гуртків, секцій.
     Сьогодні, керуючись нормативно-правовою базою, надбаннями світової та вітчизняної педагогіки, ми з впевненістю стверджуємо, що виховна система нашого закладу – це не кілька проведених заходів, а спосіб життя колективу за певними законами, традиціями, чітко визначеною системою та структурою прав і обов’язків.
     Залучення особистості до такої системи сприяє формуванню правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної та фізичної культури, її розвитку і вихованню високих моральних якостей, гармонійної цілісної особистості, здатної до самостійного мислення.
     Підвищенню рівня національної свідомості сприяють перш за все програмові дисципліни. Виховна робота в коледжі має широкий спектр (туристичні походи, екскурсії, розширені засідання гуртків, участь у змаганнях, конкурсах, акціях, зустрічі з ветеранами праці, волонтерська робота). Використовуються інноваційні форми проведення виховних заходів: брейн-ринги, ток-шоу, КВК, круглі столи, диспути, дискусії, педагогічні роздуми, тренінги, аукціони ідей, години спілкування, розважальні та інтелектуальні конкурси, спортивно-розважальні змагання, звітні тематичні концерти, тематичні інформування, музично-літературні  вистави, радіогазети, перегляд відеофільмів тощо.
     Сучасна молодь найбільше прагне отримати престижну освіту, роботу і матеріальні блага. Більшість студентів, які не хочуть втратити шанс на  таке життя, розуміють, що девіз сучасного спеціаліста: «Бути кращим». Отже, необхідна цілеспрямована робота викладачів щодо формування у студентів потреби планувати своє майбутнє. Мова йде про те, щоб у процесі виховання і особливо у позанавчальній роботі виробляти у вихованців світоглядне ставлення як до сьогодення, так і до прийдешнього дня та до свого місця в житті. І хто, як не курсовий керівник, впроваджує в життя головні завдання національного виховання, допомагає активу груп у виконанні їх обов'язків, завдань студентської ради та профспілкового комітету.
     Колектив курсових керівників нашого коледжу постійно омолоджується. Тому не лишаємо поза увагою і роботу з молодими кураторами. Це і наставництво, і школа молодого куратора групи, і робота консультпункту «Виникло питання».
     Для курсових керівників-початківців підготовлено і видано посібник«Вміння збираються по краплині, як вода вдолині», в якому чітко визначені функції куратора групи, основні напрями організаційно-виховної роботи зі студентами; форми педагогічної роботи з батьками; розроблено критерії оцінки діяльності куратора.
     Знайомство  зі студентами-першокурсниками та їх батьками починається з заповнення анкет та документації, складання плану виховної роботи групи. А потім – цікаве і непросте життя колективу і одночасно курсового керівника: культурно-виховна робота, екскурсії, відвідування музеїв, бібліотек,вивчення житлово-побутових умов студентів, піклування про стан їх здоров'я, організація і проведення студентських зборів.
        Робота курсового керівника - це робота з усіма і з кожним студентом окремо, тому вонинамагаються здійснити індивідуальний підхід таким чином, щоб кожен студент відчував себе повноцінним членом великої і дружньої студентської сім'ї.
      Діти прийшли з різних сімей, шкіл та міст. За період навчання в нашому коледжі простого школяра перетворюємо на ідеал для наслідування. Ми формуємо суспільство, суспільство формує нас. Студенти потрапляють у середовище, де вони вже не можуть собі дозволити поводитись, як раніше.
     Курсові керівники надають перевагу інноваційним технологіям під час організації виховної діяльності, співпрацюють з соціальним педагогом, психологом коледжу та вихователями гуртожитку.
     Корекційно-розвивальна робота, яка проводиться у формі тренінгів, практичних занять з елементами тренінгу, сприяє формуванню навичок соціальної компетентності, самоконтролю поведінки, усвідомленню власної системи життєвих цінностей, своєї життєвої та професійної позиції.
     Що заважає молоді з легкістю працювати, демократично мислити, діяти, впроваджувати?!
          -         не хоче брати відповідальність на себе;
          -         не впевнений у своїх можливостях;
          -         не спроможний розв'язувати конкретні проблеми тощо.
     Тому в навчальному закладі особлива увага приділяється вирішенню даного питання, яке покладається на студентське самоврядування. Воно дозволяє виявляти потенційних лідерів, давати їм реалізувати ініціативу, ідею через прийняття рішень та їх впровадження.
     Самоврядування здійснюється на рівнях:

 • коледжу (студентська рада);
 • гуртожитку (рада гуртожитку);
 • старостату (по відділеннях);
 • академічних груп;
 • профспілкового комітету.

     Традиційно щорічно проводиться тиждень студентського самоврядування, протягом якого студенти-дублери виконують обов'язки членів адміністрації. Актив випробовує себе в якості керівника, лідера.
     Крім того, такі питання як культурно-масові заходи, прибирання території, навчальних приміщень, гуртожитку покладено на органи студентського самоврядування. Спільно з органами студентського самоврядування налагоджена робота щодо забезпечення максимального охоплення студентів різними формами позааудиторної роботи.
     В коледжі створено всі умови для того, щоб студенти не тільки знайомилися з багатовіковою історією, традиціями, звичаями українського народу, а й реалізували свої природні задатки у таких творчих колективах: хор коледжу (керівник Трубіцина Т.І.), ансамбль юнаків (керівник Бєліков М.В.), ансамблі ложкарів (керівник Карандашова Н.С.), балалаєчників (керівник Іващенко В.М.), ансамбль української пісні «Юна країна» (керівник Снітко Г.В.), троїсті музики (керівник Хандурін О.В.), танцювальні колективи «Орхідея» (керівник Демєнт'єва К.) та «Dance-boom» (керівник Чернявська Я.Р.), вокально-інструментальний ансамбль (ккерівник Чурочкіна Я.М., Капіна Т. В.), духовий оркестр (керівник Тищенко М.М.), клуб шанувальників музики (керівник Іващенко С.Г.).
     Творчі колективи постійно залучаються до благодійних акцій  района, міста та області. Їхні концертні програми та постанови із задоволенням слухають ветерани війни і праці, сироти та інваліди, жителі міста, району.
      Творчі звіти здобули високу оцінку. І це не дивно, всі студенти коледжу охоплені гуртковою роботою (20 предметних, 12 гуртків художньої самодіяльності, 9 спортивних секцій, клуби «Здоров'я» (керівник Черв'яцова Л.О.), «Патріот» (керівник Мазіна Н.М.), клуб «Кіноман» (керівник Михайленко Л.П.) тощо.
     В педагогічному коледжі постійно діє школа волонтерів «Довіра» (керівник Ковальова С. А.), основою якої є студенти спеціальності «Соціальна педагогіка» та представники студентських колективів.
     Волонтери проводять виховні заходи, дитячі свята та ранки: «Твої захоплення», «Дитячі мрії», Свято  врожаю, День боротьби зі СНІДом, «Велике ім’я – Людина» (до Дня інвалідів), беруть участь у Всеукраїнській акції «Почуйте всі!» та «Від серця до серця». За результатами проведених акцій від нашого закладу зібрані кошти, які передані на благодійний рахунок.
     Вже традиційною стала акція «Чужої біди не буває», під час якої було зібрано речі та передані в школу-інтернат та відділення реабілітації для дітей-сиріт, інвалідів, дітей з малозабезпечених родин.
     Студенти коледжу підготували буклети «Людська гідність – найвища цінність», «Сім’я – простір без насильства» тощо.
     З метою впровадження в практику інноваційних форм інформаційно-просвітницької соціальної роботи з дітьми та молоддю щодо формування здорового способу життя були підготовлені проекти «Твоє життя – твій вибір», «Ціна ризику: мораль та здоров’я». Студенти коледжу беруть участь у Всеукраїнських акціях «Антинаркотик», «Життя без паління», «Турбота».
     Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, збереження соборності  українських земель доноситься до молоді через заходи «Україно, ми твої діти. Тож прийми нас в обійми свої», «Відкрий, о рідна моя мово, свої скарбниці золоті», «Заквітчай свою Україну піснями», «Україна – славний край козацький».
     Постійно звертається увага на забезпечення єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, підготовці молоді до самостійного життя – «Мій край – моя історія», «О, жінко, ти світу краса», «Сім’я – не простір для насилля» тощо.
     Вже традиційними стали загальноколеджні свята: Перший дзвоник, «Віват, коледже», «Заяви про себе», «Конкурс педагогічної майстерності», День відкритих дверей, тиждень самоврядування, ранкові концерти, зустріч випускників тощо.
     З метою правової освіти студентів та профілактики правопорушень у коледжі працює Рада профілактики, на засіданнях якої розглядаються питання дисципліни та поведінки студентів: 

 • правовий всеобуч «Моральні принципи людини і твій погляд»;
 • морально-правова експрес-гра «Подорож країнами Закону, Права і Моралі»;
 • відкрита трибуна «Правові проблеми, які нас турбують»;
 • тематичні зустрічі з працівниками міліції та суду;
 • прес-конференції, брифінги з приводу прийняття законів, урядових рішень, постанов;
 • радіогазети: «Правова культура – це важливо», «Єдність прав і свобод громадян України», «Соціальна зрілість молодої людини»;
 • обговорення матеріалів періодичної преси, телепередач на морально-правову тематику на заняттях та виховних годинах;
 • свято повноліття;
 • години спілкування «Чи поважаєш ти Закон?».

     Під час вивчення дисципліни «Основи правознавства» викладачі вчать студентів користуватися нормативними актами, працювати з Конституцією України, науковою літературою. Щорічно у жовтні та грудні проводяться декади правових знань.
     Національне виховання конкретизується через прилучення студентів до надбань культури.
     Широко впроваджуються українські національні традиції під час проведення таких заходів: «Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе», фольклорних свят «Вечір української пісні», «Козацькому роду нема переводу», «Повернути спогади із забуття», літературно-музичний вечір «Хай пісня єднає нас», акція «В єдності сила», «Всі ми українці», літературна вітальня «Шевченкові думки переживуть віки», конкурс читців поезії на патріотичну тематику.
     Залученню молоді до кращих національних традицій сприяють численні презентації збірок студентських творів «Духовна спадщина», «Я пишаюсь тим, що українець», «А мова – як море», «Живий у віках», «Світанок», «Свіжий вітер», «Навічно в пам’яті народній».

     Патріотичному вихованню сприяє багата культурна спадщина нашого краю. На базі коледжу працює гурток «Аргументи і факти», клуб «Патріот», музей С.В.Руднєва, музей історії коледжу, на базі яких проводять традиційні заходи, присвячені Дню народження С.В.Руднєва, Дню Перемоги, Дню Небесної Сотні, заходи щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності.
     Клуб «Патріот» об’єднує студентів 1-3-х курсів. До складу ради входять викладачі, студенти та представники адміністрації. Робота музею спрямована на формування патріотичних почуттів, гідних рис громадянина України.
     Досвід педколеджу з питань систематизації, організації та планування виховного процесу знайшов позитивний відгук і часткове його впровадження в навчальних закладах Центрального регіону, схвалений і занесений до обласної картотеки та анотованого каталогу матеріалів банку передового педагогічного досвіду Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
     В коледжі дійсно працюють  викладачі-ентузіасти, майстри своєї справи, люди, віддані своїй професії, про що свідчать високі результати  виховної діяльності.
     Ми віддаємо студентам свої знання, збагачуємо їх духовний світ,  розширюємо кругозір. Посіявши зараз, ми зберемо врожай вже через кілька років. Базу знань, яку вони отримають,  передадуть дітям в різних куточках країни, в школах, дитячих садках, виховуючи власних дітей. І тому ми не маємо ніякого морального права пропустити жодного студента поза увагою.
     І тому педагогічний колектив повинен завжди бути на крок попереду у вихованні студентів, ніж боротися з наслідками негативного впливу оточуючого середовища.
     Заходи, які проводяться педагогічним та студентським колективами, відзначаються високим рівнем, різноманітністю форм, використанням інформаційно-комунікаційних технологій, масовою участю студентів і викладачів коледжу.
     Адміністрація коледжу, курсові керівники, психологічна служба, вихователі гуртожитку, викладачі – всі перш за все є вихователями.
     К.Д. Ушинський цілком справедливо стверджував, що «дух навчального закладу живе не в стінах і на папері, а в характерах викладачів і звідти переходить в характери вихованців». Саме завдяки багаторічній клопіткій діяльності колективу коледжу, виховуючи соціально активну, професійно грамотну особистість, яка має свій характер, свою точку зору, ми можемо впевнено дивитись у майбутнє.