Заходи, спямовані на впровадження Нової української школи


№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальні
1. Корекція навчальних планів і програм відповідно до Концепції Нової української школи Серпень 2017 Ігнатова О.П.,
Гойко Л.В.
Голови ПЦК
2. Створення нового освітнього середовища:
- придбання комп’ютерної техніки, мультимедійного та іншого обладнання, оснащення сучасними приладами навчання кабінетів хімії, біології, фізики та математики;
- облаштування кабінетів  меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для впровадження компетентнісного навчання

 
Протягом року Адміністрація коледжу
3. Організація роботи педагогів, які здійснюватимуть експертизу електронних підручників для Нової української школи Січень
Лютий
2018 р.
Гойко Л.В.
4. Формування сучасного освітнього простору шляхом упровадження сучасних інформаційних технологій  у навчально-виховний  процес  Постійно Адміністрація коледжу
5. Інформування громадськості та педагогічної спільноти про особливості навчально-виховного процесу в умовах Нової української школи Постійно Гойко Л.В.
6. Створення системи внутрішнього забезпечення якості освіти в коледжі Постійно Адміністрація коледжу
7. Оновлення змісту діяльності коледжної бібліотеки шляхом впровадження ІКТ Постійно Зайцева С.В.
8. Ознайомлення та аналізнормативно-правового забезпечення запровадження Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової загальної освіти Постійно Гойко Л.В.
Зайцева С.В.
9. Обговорення методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи Постійно Гойко Л.В.,
викладачі викладання методик
10. Ознайомлення знауково-методичною та навчальною літературою організації освітнього процесу відповідно до  Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи Постійно Гойко Л.В.
Зайцева С.В.
11. Ознайомлення з інтернет-ресурсами організації освітнього процесу відповідно до  Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи Постійно Гойко Л.В.,
викладачі викладання методик
12. Підготовка та розміщення на сайті коледжу інформаційно-методичних матеріалів із питання особливостей організації освітнього процесу в початковій школі в умовах Нової української школи Протягом року Гойко Л.В.
 
13. Участь педагогів в онлайн-опитуванні СОІППО щодо впровадження Держстандарту Грудень 2017
Січень 2018
Гойко Л.В.
14. Участь педагогів в онлайн-обговоренні Проектів Типових навчальних програм для початкової школи Грудень 2017
Січень 2018
Гойко Л.В.
15. Організація реєстрації на онлайн-курси НУШ для викладачів на сайті студії онлайн-освіти EdEra та проходження курсів. Січень 2018 Гойко Л.В.
16. Проведення тренінгу «Педагогічні технології розвитку особистості дітей з особливими потребами» Травень 2018 Бараннік Ю.В.,
Подшивайлова І.В.
17. Проведення постійно діючого методологічного семінару «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу початкової школи в рамках реформування Нової української школи» Постійно Гойко Л.В.
Черв’яцова Л.О.
18. Проведення квесту «Формування ключової компетентності «Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя в учнів початкових класів» Квітень 2018 Піщікова Н.О.,
Черв’яцова Л.О.
19. Проведення семінару-практикуму «Робота в освітньому проекті «На крилах успіху»: перший досвід та орієнтири» Грудень 2017
 
Піщікова Н.О.,
Ковальова С.А.
20. Проведення педагогічної майстерні  «Використання інновацій, формування предметних компетентностей з фізичної культури в освітньому процесі в контексті Концепції Нової української школи Лютий 2018 Гойко Л.В.
Осадчий В.І.
21. Проведення системи семінарів-практикумів: «Вчимося складати календарне планування за Модельною програмою»; «Складаємо конспект інтегрованого заняття «Я досліджую світ»; «Плануємо тематичний тиждень» Березень 2018
Квітень 2018
Травень 2018
Піщікова Н.О.
Гойко Л.В.

 
22. Проведення семінару-практикуму «Використан-ня хмарних сервісів для підвищення ефективності інформаційних технологій в педагогічній діяльності» Січень 2018 р. Гойко Л.В.
Курченко О.В.
23. Проведення трибуни педагогічного досвіду «Реалізація компетентнісного підходу до навчання української мови та літератури на основі оновлених програм» Березень 2018 Гойко Л.В.
Бабій Т.М.
24. Проведення педагогічного практикуму «Нова українська школа»: нові форми організації освітньої діяльності учнів початкових класів на уроках «Я у світі»  Жовтень 2017 Гойко Л.В.
Стьопочкіна Ю.О.
25. Вивчення передового педагогічного досвіду вчителя початкових класів Путивльської ЗОШ      № 1 Пшеничко С.М. з питань упровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти Протягом
2018 – 2019 н.р.
Гойко Л.В.
26. Відвідування закладів освіти, які є пілотними з упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти Протягом
2018 – 2019 н.р.
Піщікова Н.О.
 
27. Взаємодія з органами управління освіто, СОІППО щодо впровадження Концепції Нова  українська школа у фахову підготовку майбутніх  вчителів  початкових класів Протягом року Гойко Л.В.