афротурист

Психологічна служба коледжу

             Психологічна служба коледжу діє згідно наказу Міністерства освіти і науки України №127 від 03 травня 1999 року «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» та керується в своїй роботі Положенням про психологічну службу.

           На сьогодні в коледжі працює практичний психолог - Бараннік Юлія Валеріївна - чуйна, доброзичлива людина, справжній педагог, який прагне до самовдосконалення.
        Юлія Валеріївна має дві вищих освіти - практичний психолог в закладах освіти та викладач  університетів та вищих навчальних закладів.  В роботі зі студентами використовує новітні інформаційно - комунікативні технології для досягнення поставленої мети та підвищення якості навчання студентів.

               Також в коледжі працює соціальний педагог -

Подшивайлова Ірина Володимирівна.  Їй властива висока здатність до активної інтелектуальної діяльності, широкий світогляд, педагогічна культура. В повній мірі володіє стратегією навчання, дотримується логічної послідовності у висвітленні матеріалу, викладає його ясно, доступно,  виокремлює головні моменти, вміє викликати та підтримувати інтерес аудиторії до предмету.

               У роботі педагог проявляє творчість, ініціативність. Постійно вивчає нові досягнення в галузі соціально-педагогічних наук, збагачуючи свої знання з методики соціально-педагогічної роботи.
           
             

             
               

        Основною метою діяльності психологічної служби коледжу є психологічне забеспечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх учасників навчально-виховного процесу.
                Основними напрямками роботи психологічної служби є:

 • діагностика;
 • забеспечення психологічної адаптації студентів до нових умов навчально-виховного процесу в коледжі;
 • психологічне та соціально-педагогічне обстеження груп, індивідуального розвитку студента, визначення причин, що ускладнюють їхній розвиток та навчання;
 • підготовка студентів до життя в соціумі;
 • надання психологічної допомоги студентам, що перебувають у кризовій життєвій ситуації;
 • своєчасне попередження відхилень у фізично-психологічному і соціальному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі.

                Консультаційна робота здійснюється у трьох напрямках: індивідуальному, груповому та за результатами проведеної роботи:

 • раннє виявлення здібностей та обдарувань, сприяння цілеспрямованому розвитку творчих здібностей студентів в обраній ними сфері діяльності;
 • сприяння формуванню пізнавальної й професійної мотивації з урахуванням віку студентів, психофізичних особливостей, стану здоров'я;
 • надання необхідної психолого-педагогічної допомоги студентам у розв'язанні гострих життєвих проблем;
 • психологічна та соціально-педагогічна підтримка студентів та викладачів;
 • орієнтація вихованців на здоровий спосіб життя: профілактика куріння, алкоголізму, наркоманії, СНІДу;
 • соціально-психологічна профілактика девіантної поведінки студентів.

               Для досягнення своєї мети психологічна служба координує свої дії та тісно співпрацює з педагогічним та студентським колективами, батьками та адміністрацією.

Графік роботи психологічної служби

Понеділок
08.00 - 17.00

Вівторок
08.00 - 15.00

Середа
08.00 - 17.00
(чергування соціального педагога в гуртожитку
18.00 - 20.00)


Четвер
08.00 - 15.00
(чергування психолога в гуртожитку
18.00 - 20.00)


П'ятниця
08.00 - 17.00

Перерва на обід
12.00 - 13.00

 
 
 
 
 
sadiogorod.net