Кадровий склад закладу освіти

Викладацьку діяльнысть в коледжі здійснюють 62 викладачі, всі штатні, з них:


Викладач вищої кваліфікаційної категорії - 40
Викладач вищої кваліфікаційної категорії  зі званням "викладач-методист" - 9
Викладач вищої кваліфікаційної категорії  зі званням "старший викладач" - 14
Мають знак "Відмінник освіти України" - 8
Викладачі першої кваліфікаційної категорії - 9
Викладачі другої кваліфікаційної категорії - 8
Викладачі кваліфікаційної категорії "Спеціаліст" - 4
Мають диплом Магістра - 34