КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – ОДИН З НАЙГОЛОВНІШИХ ТРЕНДІВ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

   Згідно з концепцією Нової української школи критичне мислення належить до тих наскрізних умінь, якими повинен оволодіти кожен учень поряд з десятьма ключовими компетентностями, що покладені в основу формування випускника української школи.
   Формувати здатність учнів критично оцінювати події та факти життя суспільства може лише вчитель, у якого сформовано критичне мислення, що супроводжує його постійно в процесі педагогічної діяльності, та який володіє відповідними методами. 
На відкритому занятті з педагогіки на тему «Методи розвитку критичного мислення» студенти створювали спільну хмару слів у реальному часі, за допомогою якої візуалізували основні положення критичного мислення. Виконуючи практичні завдання, здобувачі освіти детально опрацювали методи «Кубування», «Ромашка Блума», «Шість капелюхів», «Сенкан», «Фішбоун», «Кола Вена». Вони не тільки розкривали їх сутність, а й демонстрували практичне застосування цих методів на прикладі фрагментів уроків початкового навчання.
Детальніше...

СТУДЕНТИ КЗ СОР «ПУТИВЛЬСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ С. В. РУДНЄВА» ОПАНОВУЮТЬ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В НУШ

   Переддипломна практика - складова освітнього процесу фахового закладу передвищої освіти. Цей вид практики передбачає спостереження студентами за особливостями педагогічної діяльності вчителів НУШ, за організацією  ним ранкових зустрічей та освітнього середовища до уроків, за добором методичного матеріалу щодо самостійної організації багатоаспектної діяльності вчителя НУШ в умовах дистанційного навчання та самостійне проведення уроків.
Детальніше...

V Всеукраїнський педагогічний конгрес

   1-2 жовтня 2019 року в Національному університеті «Львівська політехніка» відбувся V Всеукраїнський педагогічний конгрес «Якість освіти в Україні – основа і результат докорінних змін в освітній системі».

Детальніше...

Інноваційна технологія, яка допомагає робити освіту в НУШ цікавою

   Сучасні діти за своїм інтелектуальним потенціалом стоять на щабель вище від своїх сучасників, які навчались в українській школі зразка 2000-го року. Як стверджують учені, IQ нинішніх школярів становить 130 одиниць, а не 100, зафіксованих 15 років тому. Українська  шкільна освіта вже сьогодні має базуватись на нових інноваційних технологіях та нових освітніх моделях навчання та виховання, без яких неможливо реалізувати освітню реформу загалом та Концепцію  Нової української школи, як одну з найважливіших її складових.

Детальніше...

Плідна зустріч

 
  Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки, це школа, у якій буде приємно навчатись кожному.

Детальніше...

Ми – на шляху до успіху

   Перш ніж розпочати взаємодію з дітьми, замисліться над тим, що ви розвиваєте творчих людей, які вміють мислити, обґрунтовувати свою думку і готові вчитися впродовж життя…

Детальніше...

Участь студентів коледжу у Всеукраїнській Інтернет-конференції «Нова українська школа очима студентів»

 
  17 квітня 2019 року у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка зібралися талановиті студенти-науковці, ті, хто прагне здобути нові знання, пізнати істину, порівняти, оцінити уміння та навички.

Детальніше...