Впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді в роботу методичного об’єднання курсових керівників навчальних груп та вихователів гуртожитку

   Головною метою національно-патріотичного виховання є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави.
   Виховання – складний і багатогранний процес. На виховання особистості впливають коледж, родина, оточення. Мудрий педагог уміє організувати виховну роботу в колективі так, щоб спрямувати розвиток студента у правильне русло, допомогти йому повірити у свої можливості, у свою винятковість та неповторність, щоб сформувалася цілеспрямована, високоорганізована, висококультурна особистість, спроможна реалізувати свій інтелектуальний потенціал, свої творчі здібності в умовах розвитку сучасного суспільства.
   Методичне об'єднання курсових керівників навчальних груп та вихователів гуртожитку здійснює свою роботу згідно із законодавством та нормативно-правовими документами.
   Для педагогічного колективу коледжу національно-патріотичне виховання  особистості було і залишається пріоритетним. Формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні  особливого  значення.
   Джерелами формування патріотизму у молоді є Концепція національного патріотичного виховання дітей та молоді, Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття») і Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.
   Основними формами роботи методичного об'єднання є обговорення актуальних питань щодо інноваційних підходів до виховання молоді в сучасних умовах вищого навчального закладу, підготовка  методичних розробок виховних годин, педагогічні дискусії, методичний бенефіс, методично-практичні консультації, відкриті кафедри, підсумкові наради, проведення відкритих виховних заходів, лекції-консультації, ділові та рольові ігри, виставки методичної літератури, бібліографічні огляди.
   Виховна робота курсових керівників в групах спрямована на:
- виховання самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин;
- формування особистості студента, його наукового світогляду, розвиток його здібностей і обдаровань;
 - підготовку висококваліфікованого спеціаліста;
 - підвищення загального рівня правової культури, набуття студентами необхідного рівня правових знань, формування поваги до права;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я студентів.
   Курсовими керівниками щотижня проводяться тематичні виховні години, диспути, проблемні столи, усні журнали, круглі столи з елементами віртуальної подорожі, бесіди, години спілкування, вікторини та інші заходи на теми: «Сучасний патріот», «Чи знаю я закони України?», «Край ти мій, моя Батьківщино!», «Краса в різноманітності моєї країни», «Там де права, там і відповідальність»,  «Наша Україна», «Моя Україна – вільна держава»,  «Видатні постаті історії України», «Від проголошення незалежності до нової України»,  «Україна крізь віки…»,  «Наші славні українці на п’єдесталі Олімпійців»,  «Я - моя родина - Україна» та інші.  Під час цих заходів студенти ознайомлюються з видатними діячами, подіями, що відбувалися в нашій країні, традиціями, обрядами, звичаями українського народу, Законами України, особливостями відзначення  свята Покрови Пресвятої Богородиці, з гордістю розповідають про своїх батьків, що несуть службу в зоні АТО.
   Студенти коледжу приймають активну участь у мітингах до Дня пам'яті та примирення, Дня національного прапору, Дня Незалежності України та ін.
   Дієвим засобом національно-патріотичного виховання є відвідування музеїв коледжу, Краєзнавчого музею міста Путивль, районної бібліотеки, пам'яток державного історико-культурного заповідника м. Путивля;  оглядові екскурсії  пам'ятними місцями  міста, екскурсії до столиці та інших міст нашої країни.
   Слід відмітити активну участь і бажання студентів долучатися до народних свят, підтримувати звичаї. Студенти з ентузіазмом одягають  національний одяг, з натхненням співають народні пісні, що є теж важливою віхою у вихованні патріота, громадянина своєї Батьківщини. Для майбутніх педагогів організовуються різні акції, зустрічі, документальні та фото виставки, радіогазети, відеолекторії, флешмоб, інформування та багато інших. 
   Завдяки участі  в різних загальноколеджних заходах зростає соціальна активність, відповідальність, національна свідомість студентської молоді, яка повинна пам'ятати свою історію, розуміти сьогоднішній день, і тільки тоді, сподіватись на краще майбутнє.
 

Підготувала голова методичного об’єднання І.В.Счастливцева