Шляхи підвищення якості виховної роботи в умовах дистанційного навчання

   У квітні 2021-2022 н.р. за планом було проведене методичне об’єднання класних керівників навчальних груп і вихователів гуртожитку, під час якого обговорювались питання щодо підвищення якості виховної роботи у Путивльському педагогічному фаховому коледжі в умовах дистанційного навчання.
   Так, Інна ФАТЕЄВА у своїй доповіді на тему «Педагогічний менеджмент – готовність та здатність до інноваційної діяльності» наголосила на тому, що педагогічний менеджмент надає викладачам безліч методик, методів і прийомів професійного зростання.  Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – це особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії.Головне в діяльності класного керівника – сприяння саморозвитку особистості, реалізації її творчого потенціалу, забезпечення активного соціального захисту здобувачів освіти, створення необхідних і достатніх умов для активізації зусиль майбутніх педагогів з метою вирішення навчальних і життєвих проблем.

Детальніше...