Шляхи підвищення якості виховної роботи в умовах дистанційного навчання

   У квітні 2021-2022 н.р. за планом було проведене методичне об’єднання класних керівників навчальних груп і вихователів гуртожитку, під час якого обговорювались питання щодо підвищення якості виховної роботи у Путивльському педагогічному фаховому коледжі в умовах дистанційного навчання.

   Так, Інна ФАТЕЄВА у своїй доповіді на тему «Педагогічний менеджмент – готовність та здатність до інноваційної діяльності» наголосила на тому, що педагогічний менеджмент надає викладачам безліч методик, методів і прийомів професійного зростання.  Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – це особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії.Головне в діяльності класного керівника – сприяння саморозвитку особистості, реалізації її творчого потенціалу, забезпечення активного соціального захисту здобувачів освіти, створення необхідних і достатніх умов для активізації зусиль майбутніх педагогів з метою вирішення навчальних і життєвих проблем.

   Також на засіданні було розглянуто питання «Коучинг-технології у виховному процесі як спосіб мотивації студентів  до навчання та життя». Юлія БЄЛАНОВА зазначила, що основною особливістю і відмінністюкоучингу є сприяння  тому,  щоб  людина  сама  навчалася,  а  не навчати  її.
   Педагогічний коучинг є феноменом освітнього процесу, що побудований на мотивуючій взаємодії, в якому викладач створює спеціальні умови, спрямовані на розкриття особистісного потенціалу здобувача освіти для досягнення ним значних для нього цілей в оптимальні терміни, в конкретній предметній галузі знань. Базується педагогічний коучинг на розвитку креативності майбутнього педагога та надихаючій діяльності викладача.Але для того, щоб коучинговий підхід у навчальному процесі приносив високі результати, здобувачі освіти мають також хоча б трішки бути зацікавленими у отриманні якісної освіти та засвоєнні нової інформації за обраною професією, а вже тоді все це підкріплюється мотивацією, яку формує викладач, використовуючи даний підхід.

   Даяна НЕСТЕРЕНКО, голова студентської ради, розкрила питання формування лідерських якостей та позитивних форм поведінки майбутніх педагогів. Зазначила, що підґрунтям для прояву лідерства у здобувачів освіти є сукупність таких якостей, як: товариськість, активність, ініціативність, наполегливість, працездатність, спостережливість, організованість, самостійність, уміння переконувати, рішучість, ерудованість, впевненість у собі, емоційна привабливість, уміння налагоджувати позитивну атмосферу в колективі. Лідери створюють себе самі, а не стають такими під тиском обставин, а отже, через грамотну організацію освітнього процесу ми можемо плекати лідерів нового покоління, перш за все власним прикладом. 
    Проблема професійного здоров’я людини дедалі гучніше заявляє про себе. Одним із аспектів цієї проблеми є явище професійного стресу. Юлія БАРАННІК в рамках розкриття питання «Сучасний стресменеджмент – готовність до криз. Особливості управління у стресових ситуаціях» зазначила, що стрес став природною та невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Нездатність або невміння людини подолати стрес є основою для розладу здоров’я або погіршення якості життя в різних сферах. Практичний психолог охарактеризувала види стресових ситуацій, запропонувала ефективні вправи на релаксацію та зняття тривожності.
   Під час обговорення питання «Волонтерська діяльність студента як прояв соціальної відповідальності» Ірина ПОДШИВАЙЛОВА зазначила, що головними завданнями волонтерського руху в коледжі є  виховання не тільки компетентного спеціаліста, але і майбутнього громадянина, відповідального та соціально-активного. Соціальний педагог запропонувала класним керівникам активно впроваджувати волонтерську роботу у своїх групах. Для цього рекомендувала продовжувати проводити шефську допомогу ветеранам, організовувати онлайн-зустрічі ветеранів зі здобувачами освіти. Проводити благодійні акції, під час яких збирати кошти, одяг, книги та передавати дітям, що потребують матеріальної допомоги, дітям-сиротам шкіл-інтернатів міста, здійснювати благодійну допомогу учасникам бойових дій та переселенцям.
   Отже, виховний процес у навчальному закладі спрямований на формування особистості майбутнього педагога з високими професійними, патріотичними і духовно-моральними якостями. 

Голова методичного об'єднання класних керівників Ірина СЧАСТЛИВЦЕВА