Сучасний студент – майбутній вчитель НУШ

   Сучасний вчитель початкової школи – це справжній професіонал, який орієнтується в наукових досягненнях, інноваціях, з різних галузей, володіє ефективними технологіями розвитку, навчання і виховання дітей; здатний і прагне до саморозвитку, самовдосконалення, самомоделювання та самопроектування в різних сферах життєдіяльності, зокрема у  професійній.

   З метою якісної підготовки фахівців Нової української школи в педагогічному коледжі приділяється значна увага досконалому вивченню української мови, теорії та практики проектування, практичному втіленню інноваційного навчання.
   Бібліотека коледжу бере безпосередню участь в освітньому процесі, використовуючи у своїй діяльності сучасні й різноманітні форми роботи, які завдяки актуальному змісту, творчому підходу та нетрадиційності сприяють  виховуванню майбутніх вчителів НУШ.

 

   Напередодні святкування Дня української мови і писемності в читальному залі бібліотеки коледжу  відбулась інформаційна година  «Сучасний студент – майбутній вчитель НУШ», де студенти мали змогу ознайомитись з друкованими виданнями  з теми, самостійно попрацювати з запропонованими матеріалами та в Інтернет мережі.
   Цей захід також супроводжувався літературно-публіцистичною виставкою «Хай квітне наша мова діамантами», на якій була представлена література  з історії походження української мови, народна  мудрість про мову, славетні майстри рідного слова, словники - добрі порадники та помічники.