mega888

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА - ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

   Інноваційні зміни в освітній галузі України, зростання рівня розвитку психолого – педагогічної науки та сучасна освітня політика спрямовані на європейську інтеграцію, стимулюють появу творчих новаторських ідей, пошук більш досконалих методів, прийомів і форм навчання. Попит на теренах загальноєвропейського простору на високий професіоналізм та креативність фахівця, здатного працювати в системах, що постійно трансформуються, збільшується.
   Відтак, у сучасних умовах актуальними стають поняття «компетенція» і «компетентність», які визначають якість освіти. Тому Путивльський педагогічний фаховий коледж  на сьогодні значну увагу приділяє саме формуванню професійної компетентності педагогічних працівників.
Детальніше...

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ

   Викладач фізики і астрономії Олена Курченко взяла участь у плановому  онлайн-засіданні обласного методичного об’єднання викладачів фізики і астрономії, що відбулося  на базі Машинобудівного  фахового коледжу Сумського державного університету.
   Учасники онлайн-зустрічі  обмінялися досвідом  щодо особливостей  організації освітнього  процесу в закладі фахової передвищої освіти, використання дистанційної та змішаної форм навчання під час викладання фізики та астрономії.
   Свої надбання щодо  організації та проведення занять з фізики  і астрономії презентувала   Людмила Гречихіна, викладач Сумського фахового коледжу НУХТ.  Вона виступила з доповіддю  «Організація дистанційної підтримки викладання фізики і астрономії та дистанційного навчання». 
Детальніше...

ВИКЛАДАЧІ НА ФРОНТІ ІННОВАЦІЙ: УЧАСТЬ У ТРЕНІНГУ З ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ З МАТЕМАТИКИ

   В умовах швидкої зміни освітніх стандартів та викликів, які постають перед сучасною школою в умовах війни, важливо мати в арсеналі викладача найсучасніші інструменти та методики для подолання освітніх втрат.
   З цією метою громадською спілкою «Освіторія» у партнерстві з Міністерством освіти і науки України за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Глобального партнерства в галузі освіти (GPE) та уряду Японії було організовано тренінг "Наздоженемо: подолання освітніх втрат з математики" на базі СДПУ ім. А.С. Макаренка. У навчанні за цією програмою взяв участь викладач Путивльського педагогічного фахового коледжу Володимир Голубков.

Детальніше...

АКТИВНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЇ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН: УЧАСТЬ В ОМО ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ

   Путивльський педагогічний коледж продовжує свій шлях в удосконаленні освітнього процесу та підготовці кваліфікованих фахівців. Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін взяли участь у обласному методичному об’єднанні, що відбулося на базі Сумського машинобудівного фахового коледжу.
   Учасники засідання висловили своє ставлення та запропонували конструктивні ідеї стосовно проекту «Оновлена інформатика – ІТ студії». Володимир Голубков, Яна Маклакова та Інна Фатеева взяли участь у дискусіях, ділячись власним досвідом та здобутками у сфері сучасних технологій.

Детальніше...

VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОННА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

   Згідно з Конституцією України, життя і здоров’я людини – одна з найвищих соціальних цінностей.  Тому для вирішення даного завдання необхідно заручитися підтримкою  різних громадських інституцій, серед яких основне місце посідає освітній заклад, що виконує важливу суспільно-виховну функцію.
   Основне завдання освіти є формувати здоров’язбережувальну компетентність здобувачів освіти, тобто допомогти їм сформувати життєві навички, що сприяють збереженню та зміцненню  власного здоров’я та здоров’я оточуючих. Здоров’язбережувальна компетентність є однією з ключових для української системи освіти.

Детальніше...

НА КОНТРОЛІ – ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

   Система навчання у фаховому передвищому навчальному закладі – багатогранний процес, який складається з ряду взаємопов’язаних елементів. Серед них важливе місце посідає контроль знань, тобто організація зворотного зв’язку як засобу управління освітнім процесом. Це особливо актуальним є зараз, під час проведення змішаного навчання.
   Засвоєння змісту навчання студентами в коледжі здійснюється за єдиною шкалою та критеріями оцінювання, що визначені  для фахових передвищих навчальних закладів. Вони є  прозорими як для педагогічних працівників, так і для здобувачів освіти.

Детальніше...

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

   7 грудня викладач історії України Тетяна Назаренко стала учасником онлайн-засідання обласного методичного об'єднання викладачів соціальних дисциплін і правових знань, темою якого стало викладання суспільних дисциплін в умовах воєнного стану, формування рис та якостей українця-переможця.
    Учасники зустрічі обговорили низку питань: сучасні концепції викладання суспільних дисциплін, використання інноваційних технологій для формування предметно-історичних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти, національно-патріотичне виховання студентської молоді в умовах агресії російської федерації як невід'ємний чинник розвитку національної свідомості та громадянської активності.

Детальніше...