Історія коледжу

Історична довідка про заклад


   Комунальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва» є комунальним закладом освіти, заснованим на комунальній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Сумської області, управління яким здійснює Сумська обласна рада через уповноважений орган – Управління майном Сумської обласної ради та знаходиться у функціональному підпорядкуванні Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. 
   Коледж створений за розпорядженням наркома освіти України Затонського В. П. 01 вересня 1920 року як педагогічне училище, яке у 1998 році перейменоване на Путивльський педагогічний коледж імені С. В. Руднєва. Наказом управління майном Сумської обласної ради № 55 від 10.03.2006 «Про затвердження змін до Статуту Путивльського педагогічного коледжу ім. С. В. Руднєва» змінено назву на Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний коледж імені С. В. Руднєва». 
   24 січня 2020 року Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний коледж імені С.В.Руднєва» на підставі рішення 32 сесії Сумської обласної ради «Про зміну найменування комунальних закладів області» було перейменовано на Комунальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва».
 
Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності закладу

   Юридичними підставами для здійснення освітньої діяльності закладу є:
   - рішення 32 сесії Сумської обласної ради «Про зміну найменування комунальних закладів області» від 24.01.2020 року;
   - розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 02.11.2018 року № 650-ОД «Про видачу ліценції на освітню діяльність закладів освіти»;
   - витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
   Дата і номер попередніх рішень:
   Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л; 
   Наказ МОН від 14.01.2021 № 2-л
   - Сертифікати про акредитацію спеціальностей.
   Молодший спеціаліст:
   1. КК 19012714 від 21 квітня 2021 року дійсний до 01 липня 2027 року  про акредитацію спеціальності 012 Дошкільна освіта; 
   2. КК 19012715 від 21 квітня 2021 року дійсний до 01 липня 2027 року  про акредитацію спеціальності 013 Початкова освіта; 
   3. КК  19012716 від 21 квітня 2021 року дійсний до 01 липня 2025 року  про акредитацію спеціальності 017 Фізична культура і спорт 
   - Сертифікати про акредитацію освітніх програм.
   Фаховий молодший бакалавр:
   1. К0 001949  від 03 травня 2022 року дійсний до 01 липня 2027 року  012 Дошкільна освіта; 
   2. К0 001948 від 03 травня 2022 року дійсний до 01 липня 2027 року  013 Початкова освіта; 
   3. К0  001947 від 03 травня 2022 року дійсний до 01 липня 2025 року  017 Фізична культура і спорт 
   4. КО  000122 від 24 грудня 2021 року дійсний до 01 липня 2027 року  про акредитацію спеціальності 231 Соціальна робота
 
Інформація про статутні документи

   Статутними документами навчального закладу є:
   - Статут Комунального закладу Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва», затверджений Управлінням майном Сумської обласної ради 25 вересня 2020 року;
   - виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстрована 23 вересня 2022 року.
 
Організаційна структура закладу освіти

   Структурними підрозділами коледжу є: навчально-методичний відділ, навчально-виробничий відділ, підрозділ сприяння працевлаштуванню, циклові комісії, бібліотека, їдальня, спортивно-оздоровчий комплекс, гуртожиток, медичний пункт, бухгалтерська служба, господарський підрозділ, підрозділ з охорони праці, інші функціональні підрозділи. 
 
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти
 
   Комунальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва» здійснює свою діяльність у сфері фахової передвищої освіти за спеціальностями: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт, 231 Соціальна робота.
 
 
Показники якості наукової роботи закладу

   Путивльський педагогічний фаховий коледж бере активну участь у заходах міжнародного, всеукраїнського, обласного та регіонального рівнів, на яких розглядаються актуальні питання щодо впровадження інноваційних форм та методів організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти.  
   Трансляція власного педагогічного досвіду є важливим фактором професійного зростання педагогів. Оприлюднення результатів праці, публікація власних професійних наробок, обмін досвідом – одна з ознак  інноваційної педагогічної діяльності. Педагоги готують методичні посібники на допомогу викладачам та здобувачам освіти щодо реалізації змісту освіти Нової української школи у підготовці майбутніх фахівців, впровадження STEM-освіти у освітній процес професійної підготовки майбутніх педагогів, педагогіки партнерства як умови реалізації завдань розвитку особистості майбутнього вчителя, організації дистанційного та змішаного навчання в умовах правового режиму воєнного стану тощо. 
   В навчальному закладі проводиться: 
   - семінар-практикум «Апгрейд викладача» з теми «Організація роботи викладача в додатку Google Сlassroom»;
   - методичний семінар «Педагогічний органайзер: тайм-менеджмент викладача»;
   - майстер-клас «Стандарти педагогічної діяльності. Від теорії до практики».
   Викладачі коледжу беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних конференціях, публікують статті у періодичних виданнях. Досвід роботи педагогів висвітлюється на сторінках наукових, фахових та педагогічних видань.
   Педагоги беруть участь у конференціях:
   - ІV Міжнародній науково-практичній конференції для молодих науковців «Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», що проходила на базі Ніжинського державного університету;
   - ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади», що відбулася в навчально-науковому інституті педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка»;
   - ІІ Всеукраїнській науковій онлайн-конференції «Розвиток фахової компетентності педагогів в умовах змін», яка відбулася на освітній платформі «Піфагор»;
   - ІІ Всеукраїнській  науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні», що проходила у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка;
   - Всеукраїнській науково-теоретичній інтернет-конференції «Х Довженківські читання: О. Довженко і українська культура: історія, сучасність», що проходила у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка;
   - Всеукраїнській онлайн-конференції «STEM-освіта: практичний кейс, цифрові ресурси для підвищення кваліфікації освітян. ЄАС.», що відбулась на платформі Інституту модернізації змісту освіти;
   - Всеукраїнській інтернет-конференції «Пріоритети в освіті: інклюзивна освіта в умовах війни», яка проходила на платформі «На Урок»;
   - Всеукраїнській онлайн-конференції «Сучасна Математика. Від теорії до практики з онлайн-сервісами Kahoot!, Quizlet, LearningApps, Geogebra», що проводив ГО «ІППО».
   Вони – учасники регіональних круглих столів:
   - «Самобутність української мови: проблеми та перспективи», що проводив Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка»;
   -  «Реформи освіти – здорові та активні діти і молодь», що  проводила Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
   регіональних педагогічних читань:
   - «Педагогіка серця Григорія Сковороди», що відбулись на базі Лебединського педагогічного фахового коледжу імені А. С. Макаренка
   Викладачі – учасники семінарів:
   - Всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару «Обдарованість: методи діагностики та специфіка моніторингу», що проводив інститут обдарованої дитини Національна академія педагогічних наук України;
   - Всеукраїнського семінару – практикуму «Підвищення рухової активності дітей з особливими освітніми потребами», що проводила Державна наукова установа «Інститут модернізація змісту освіти»;
   - Всеукраїнського онлайн-семінару для підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти;
   - регіонального науково-методичного семінару «Технологічна освіта в контексті концептуальних засад Нової української школи», який відбувся на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;
   - регіонального онлайн-семінару «Проблеми викладання дисциплін соціально-економічного циклу у ЗФПО», що проводив Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка».
   Беруть участь у вебінарах:
   - «Zoom for Education: використання цифрових інструментів для викладачів», який організувало Міністерство освіти і науки України спільно з компанією «Zoom»;
   - «Елементи STEM-освіти у закладі дошкільної освіти», який відбувся на платформі «Всеосвіта»;
   - «Використання Microsoft PowerPoint: від простого до складного», який відбувся на платформі «Всеосвіта»;
   - «Ціннісний підхід до мотивації навчальної діяльності в контексті НУШ: принципи та інструменти візуалізації», який відбувся на платформі «Всеосвіта»;
   - «Рішення Google for Education для автоматизації оцінювання та формування підсумкових документів і звітів», який відбувся за підтримки Академії цифрового розвитку;
   - «Нестандартний підхід до формування науково-дослідницьких навичок здобувачів освіти: нові тренди та лайфхаки», який відбувся на платформі «Всеосвіта»;
   - «Нова українська школа: фокусуємося на ключових підходах», що відбувся на платформі «На Урок»;
   - «Інноваційна система освіти дітей раннього та дошкільного віку. Освіта і піклування», організований  Державною науковою установою  «Інститут модернізації змісту освіти»;
   - «Впровадження ефективних моделей національно-патріотичного виховання студентської молоді», що проводив Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти;
   - «Структура роботи з дітьми, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах», який відбувся на освітньому  порталі «Всеосвіта»;
   - «Творчий потенціал педагогічних та студентських колективів», проведених у Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти;
   - Та у Всеукраїнському педагогічному марафоні  «Інновації в освітньому процесі закладів дошкільної освіти», що був організований видавництвом «Ранок» та Українським інститутом розвитку освіти.
   Слід відзначити збагачення науково-методичної палітри, урізноманітнення форм та видів заходів, запропонованих цикловими комісіями: воркшопи, вікторини, квести, дискусії клубні; презентації роботи наукових гуртків; круглі столи; науково-практичні семінари; конкурси творчих робіт та есе; захист конкурсних проектів; предметні олімпіади (іноземна мова, математика, інформатика); дискусійні клуби; тренінги з самоменеджменту; відкриті заняття, майстер-класи, вебінари, гостьові лекції, семінари-практикуми; виставки науково-методичної та художньої творчості викладачів; літературні вечори, участь у всеукраїнських, міжнародних онлайн-конференціях.