mega888

Рецензія-відгук на освiтньо-професiйну програму «Фiзична культура i спорт»

{attachments}

Групове анкетування стейкхолдерів "Моніторинг забезпечення якості освітньо-професійної програми 017 Фізична культура і спорт"

{attachments}

РЕЦЕНЗIЯ на освiтньо-професiйну програму «Фiзична культура i спорт»

{attachments}

АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦI

   Трендом сучасної професійної освіти є орієнтація на ринок праці, врахування нових тенденцій при доборі змісту, форм і методів навчання. Сучасний ринок праці вимагає нової концепції професійної підготовки фахівців, яка ґрунтується на його тісній взаємодії з ринком освіти. Для реалізації діалогу ринку освіти і ринку праці важливо розуміти, що успішність працевлаштування випускників визначається ефективністю організації навчально-виховного процесу, його спрямованістю на практичні технології, якістю знань студентів, їх особистісно-професійним потенціалом, здатним до реалізації в умовах конкуренції. Результативність цього визначається розвитком професійної мотивації та самовизначенням майбутнiх cпецiалiстiв.

Детальніше...

Опитування стейкхолдерів «Ставлення роботодавцiв до ОПП 017 Фiзична культура i спорт

{attachments}

ЗАЛУЧЕННЯ РОБОТОДАВЦIВ ДО ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ – ЗАПОРУКА ЯКОСТI НАВЧАННЯ

   Співпраця освітнього закладу з роботодавцями є важливою для забезпечення якості освіти, удосконалення навчального процесу, покращення освітньо-професійних програм та працевлаштування студентів після закінчення навчання.

Детальніше...