mega888

Останні події

ДЕМОНСТРАЦІЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ У 2024 РОЦІ

   Щорічно відповідно до вимог Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки  України 07 вересня 2022 року № 805 проходиться атестація педагогічних працівників.
   Атестація у Путивльському педагогічному фаховому коледжі відбувається не лише як система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання  педагогічної діяльності, а й є своєрідним творчим звітом педагогів щодо реалізації методичної проблеми коледжу.
   Цьогоріч 29 березня 2024 року у навчальному закладі відбулося засідання атестаційної комісії  І рівня. Згідно перспективного плану атестації у коледжі атестувалось 12 викладачів та  соціальний педагог.
   Впродовж навчального року педагоги демонстрували досвід роботи, де були відображені досягнення у міжатестаційний період, проводили відкриті заняття та виховні заходи, здійснювали публікації до фахових видань України, готували здобувачів освіти до участі у міжнародних конкурсах, науково – практичних конференціях,  проєктах.

   Підготовлені матеріали показали високий рівень професіоналізму, творчість, креативність, володіння освітніми інноваціями, дистанційними технологіями навчання, соціальними компетентностями.
   За результатами атестації  у коледжі видано наказ.
 
 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.