mega888

Результати моніторингу працевлаштування та подальшого навчання випускників у КЗ СОР «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва» у І семестрі 2023/2024 н.р.

   Моніторинг працевлаштування випускників розглядається як необхідний процес, що гарантує принципово нові підходи до організації діяльності й надання допомоги закладам фахової передвищої освіти, що буде сприяти формуванню гнучкої системи інформаційно-аналітичного забезпечення у цьому напрямку, а також спільній діяльності з роботодавцями.
   У І семестрі 2023/2024 н.р. проведено моніторинг працевлаштування випускників, що передбачає збір, облік, аналіз інформації щодо працевлаштування й перебування на роботі випускників. У 2022/2023 н.р. закінчили навчання 93 випускники. За результатом моніторингу показник працевлаштованих випускників складає 74%, з них:

  • працюють за фахом 13% випускників;
  • продовжили навчання 44% випускників, з них: за фахом 33%, не за фахом – 11%;
  • знаходяться у відпустці по догляду за дитиною 3%;
  • виїхали за кордон 14%.

   Показник не працевлаштованих випускників дорівнює 26%.
   Загальний моніторинг зайнятості випускників можна представити у вигляді діаграми:

   Отримані результати моніторингу щодо стану працевлаштування випускників можуть бути використані при формуванні обсягів та напрямів підготовки робітників з метою зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією кваліфікованої робочої сили, для приведення змісту та якості навчання до вимог роботодавців, підвищення професійно-кваліфікаційного рівня випускників навчальних закладів та забезпечення на цій основі їх конкурентоспроможності на ринку праці, а також обґрунтування державного замовлення на професійну підготовку робітничих кадрів, відповідно до реальних потреб ринку праці