Історія коледжу

Історія навчального закладу

     Заснування навчального закладу, зміни у статусі, основні події

     Путивльський педагогічний коледж є одним із найстаріших педагогічних навчальних закладів України.
Історія коледжу починається в 1920 році. В цей час в Путивлі було відкрито однорічні педагогічні курси, які в 1923 році було перетворено в педагогічний технікум. Технікум готував вчителів початкових класів, російської та української мови та літератури, бібліотекарів.

     В 1937-1938 навчальному році педагогічний технікум було перейменовано в педагогічну школу, в якій навчалось 280 учнів. У довоєнні роки, в зв'язку з необхідністю, було організовано десятимісячні курси вчителів російської та української мови і літератури для семирічних шкіл, які працювали у вечірній час.
     В 1940-1941 навчальному році Путивльську педагогічну школу було перейменовано в педагогічне училище.
     В післявоєнні роки продовжилась підготовка вчителів початкових класів, а в 1968 році відкрилось дошкільне відділення, перший випуск якого відбувся в 1970 році. Відділення фізичного виховання було відкрито в 1994 році, а відділення соціальної педагогіки – в 1998 році.
     З 1970 року навчальний заклад носить ім'я Семена Васильовича Руднєва.
     У 1987 році побудовано новий навчальний корпус на 1176 місць.
     В квітні 1998 року рішенням Державної акредитаційної комісії змінено статус і назву училища на Путивльський педагогічний коледж імені С.В.Руднєва.
     Наказом управління майном Сумської обласної ради № 55 від 10.03.2006 «Про затвердження змін до Статуту Путивльського педагогічного коледжу ім. С. В. Руднєва» змінено назву на Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний коледж імені С.В.Руднєва».
    24 січня 2020 року Путивльський педагогічний коледж на підставі рішення 32 сесії Сумської обласної ради «Про зміну найменування комунальних закладів освіти» було перейменовано на Комунальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В.Руднєва». 

     Навчальний заклад сьогодні

    Комунальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва» є комунальним закладом освіти, заснованим на комунальній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Сумської області, управління яким здійснює Сумська обласна рада через уповноважений орган – Управління майном Сумської обласної ради та знаходиться у функціональному підпорядкуванні Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
     У коледжі навчається 365 студентів за денною формою навчання.
     Освітній процес забезпечують 52 педагогічні працівники. Якісний склад викладачів: спеціаліст  вищої  категорії – 32 особи, серед яких мають звання: «викладач-методист» – 4 особи, «старший  викладач» – 12 осіб; «спеціаліст першої категорії» – 8 осіб;  «спеціаліст другої   категорії» – 7 осіб;  «спеціаліст» – 4 особи, «молодший спеціаліст» – 1 особа.
У закладі здійснюється підготовка за денною формою навчання (освітньо-кваліфікаційні рівні та освітні ступені молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра) за спеціальностями: 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта, 017 Фізична культура і спорт, 231 Соціальна робота.
     Структурними підрозділами коледжу є: навчально-методичний відділ, навчально-виробничий відділ, підрозділ сприяння працевлаштуванню, циклові комісії, бібліотека, їдальня, спортивно-оздоровчий комплекс, гуртожиток, медичний пункт, бухгалтерська служба, господарський підрозділ, підрозділ з охорони праці, інші функціональні підрозділи.
     КЗ СОР «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва» проводить значну роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази, удосконалення  освітнього процесу, підвищення науково-методичного рівня викладачів.
     Викладачі – постійні учасники Всеукраїнських науково-практичних Інтернет-конференцій «Дошкільна і початкова освіта: проблеми, перспективи, наступність», Міжнародних науково-практичних конференцій «Початкова школа: реалії та перспективи», «Підготовка майбутніх учителів до реалізації Концепції «Нова українська школа», обласних методичних об’єднань; вони є членами Всеукраїнського педагогічного конгресу «Якість освіти в Україні – основа і результат докорінних змін в освітній системі».
     Студенти коледжу – активні співучасники наукового пошуку викладачів, проводять власні наукові розвідки, беруть участь у міжнародних, регіональних, обласних семінарах, конференціях, є учасниками і призерами престижних конкурсів, проєктів, виставок. В умовах проведення змішаного навчання  вихованці коледжу беруть участь в онлайн-конкурсах, онлайн-олімпіадах, онлайн-турнірах тощо. Вони – учасники третьої Всеукраїнської інтернет-конференції «Нова українська школа очима студентів», регіональних краєзнавчих онлайн-конференцій ЗФПО, ХІІ Всеукраїнського конкурсу з українознавства, VІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з математики, фізики, інформатики, історії України, англійської мови, зарубіжної літератури.
     У системі професійної підготовки педагогів нової формації важлива роль належить педагогічній практиці, метою якої є не лише засвоєння певного обсягу знань, вироблення відповідних умінь і навичок, а й здатність їх застосовувати в нестандартних ситуаціях, вміння швидко орієнтуватися в умовах безпосередньої професійної діяльності, володіти технологіями та інноваційними методами організації освітнього процесу в школі.
     Практична підготовка студентів у коледжі відповідно до специфіки педагогічної галузі здійснюється протягом всього періоду навчання. Її безперервність та послідовність дозволяє майбутнім педагогам здобувати необхідний і достатній обсяг практичних знань і умінь, дає можливість визначитися, наскільки правильно вони обрали для себе сферу діяльності, з’ясувати ступінь співвідношення особистісних якостей з професією вчителя. Одержані у процесі теоретичної підготовки знання перевіряються практикою, тобто знаходять втілення в діяльності студента-практиканта.
     Традиційними у коледжі є авторські уроки випускників, як звіт щодо готовності студентів до переддипломної педагогічної практики. Підготовка та проведення авторського уроку дає можливість самореалізації та розвитку творчої активності практикантів, їх готовності до втілення педагогічних задумів, що виявляється в індивідуальному неповторному стилі діяльності, креативності особистості, компетентності у застосуванні інформаційно-комунікаційних та інтерактивних технологій, володінні  методикою навчання  учнів Нової української школи.
     Зміни, що відбулися у реформуванні сучасної школи України, знайшли своє відображення у підготовці майбутніх вчителів, які можуть креативно і творчо працювати, втілюючи діяльнісний підхід. Так, у 2020 році було створено кабінет початкової школи, який оснащено згідно з вимогами сучасного освітнього середовища.
     Система виховної роботи у коледжі охоплює усіх студентів – від першого курсу до останнього. Виховання забезпечується через діяльність структурних підрозділів – від студентської академічної групи до адміністрації закладу освіти.
     Щорічно проводяться заходи по відзначенню державних свят, інформаційні години, зустрічі з ветеранами праці, з воїнами-афганцями, ветеранами АТО/ООС, літературні вечори, участь у фестивалі «Путивльські роси», Дні Партизанської слави тощо, конкурсах на базі Путивльського будинку культури.
     Психологічна служба коледжу – це структурний підрозділ, який у своїй діяльності забезпечує соціальний і психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу. Одним із важливих напрямків роботи є психологічна просвіта студентського колективу, робота з батьками, постійна співпраця з органами охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, іншими органами виконавчої влади та громадськими організаціями.
    Значна увага приділяється пільговим категоріям студентів: створено банк даних, надається матеріальна допомога, путівки на оздоровлення, організовуються екскурсії та туристичні походи.
     Налагоджена робота щодо максимального охоплення різними формами позааудиторної роботи: працює 9 предметних гуртків та 5 гуртків художньої самодіяльності, 6 спортивних секцій, клуб «Здоров'я», «Патріот», школа «Волонтер». За результатами щорічного конкурсу волонтерських організацій «Ветеран живе поруч» волонтерський загін коледжу зайняв почесне II місце.
     Студентське самоврядування – рушійна сила розвитку освіти, яка створює середовище для найбільш повної реалізації лідерського потенціалу молоді. Так, у 2020-2021 н. р. створено Студентську раду при Сумській ОДА, до складу діючого органу другий рік поспіль входять здобувачі освіти нашого закладу.
     Отже, позанавчальна діяльність містить потужний арсенал, що розкриває широкі можливості задля самовиявлення і самореалізації особистості, адже відповідає інтересам здобувачів освіти, створює атмосферу психологічного комфорту, спокою, поваги, взаєморозуміння.
     Спортивні команди юнаків та дівчат навчального закладу беруть активну участь у міських, регіональних, Всеукраїнських змаганнях, виборюють призові місця, отримуючи почесні нагороди з різних видів спорту. Вони – бронзові призери Чемпіонату України з панкратіону серед юніорів, срібні та  бронзові призери Всеукраїнських змагань зі стритболу та міні-футболу, чемпіони Всеукраїнського турніру з боксу в різних вагових категоріях, срібні призери з баскетболу серед команд Сумської області.
     Щорічно в коледжі проводиться легкоатлетичне багатоборство, внутріколеджна спартакіада, спортивні змагання з різних видів спорту, богатирські ігри, козацькі забави, спортивні вікторини, конкурси на краще виконання загальнорозвиваючих, спеціальних вправ з гімнастики та  спортивних ігор, онлайн-вікторини знавців військової зброї та історії її виникнення. Студенти-переможці отримують подяки, нагороджуються кубками, медалями, грамотами, цінними подарунками.
 
     Перспективні завдання розвитку навчального закладу
     Цифровізація освіти – один з пріоритетів розвитку можливостей дистанційного навчання, що передбачає підвищення рівня цифрової компетентності педагогічних працівників та здобувачів освіти.
     Забезпечення педагогічного коледжу цифровою інфраструктурою є одним з ключових завдань.
Крім цього необхідно:
     ·  продовжувати роботу по створенню і підтримці сучасного освітнього простору, спрямованого на гармонійний розвиток особистості студента як гаранту готовності його до роботи в Новій українській школі та реалізації індивідуальних творчих потреб кожного студента;
     ·  оптимізувати освітню роботу з формування життєвої компетентності студентів засобами інноваційних технологій;
     ·  підвищувати рівень якості освітніх послуг до європейських стандартів, ефективно використовувати інноваційні, комп’ютерні та мультимедійні засоби навчання;
     · підвищувати іміджеві характеристики коледжу щодо надання якісних освітніх послуг;
     · забезпечувати якість та ефективність виробничої практики студентів шляхом впровадження інтерактивних методик, інформаційно-комунікаційних та онлайн-технологій;
    · забезпечувати принцип педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці студента, викладача і батьків, та принцип дитиноцентризму (орієнтація на потреби студента);
     · удосконалювати навчально-матеріальну базу коледжу, впровадження сучасних інноваційних технологій;
     · активно працювати з обдарованими студентами шляхом залучення їх до участі в інтелектуальних конкурсах, науково-практичних конференціях, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях тощо;
     · здійснювати підтримку і педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами;
     · забезпечувати соціальний захист студентів і працівників коледжу;
     · удосконалювати форми і методи роботи в ході підготовки до складання ДПА та ЗНО.
     Авторитет Путивльського педагогічного коледжу постійно зростає не лише завдяки тому, що це один із найстаріших навчальних закладів, а насамперед тому, що має самобутнє обличчя, що тут сформувався працездатний, згуртований колектив викладачів і співробітників, які шанують традиції і багато роблять для того, щоб ці традиції розвивалися і збагачувалися.
     Навчальний заклад має свій імідж, свої традиції. В основу роботи покладені професійність, інтелект, культура та самовіддана праця колективу.