Останні новини

ПОРАДИ ВИКЛАДАЧАМ ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ

   1. Враховуйте індивідуальний підхід до студента при опитуванні з урахуванням психологічних і вікових особливостей

   2. Не порівнюйте між собою студентів, хваліть їх за успіхи і досягнення. Підхід до аналізу поведінки підлітків не повинен носити оціночний характер, потрібно знаходити позитивні, негативні моменти вчинків і пропонувати альтернативні способи поведінки.

   3. Використовуйте способи впливу на мотиваційну сферу студента: проблемне навчання (мозкові штурми, рольове розігрування ситуацій і т.д.), рефлексивний аналіз своєї діяльності (самоаналіз покаже студенту ефективність його діяльності та допоможе самостійно виявити свої сильні і слабкі сторони по предмету), різноманітні педагогічні технології.

   4. Застосовуйте такі форми і методи навчання, які дозволили б студентам ефективно спілкуватися з метою якнайшвидшої адаптації та усунення мовного бар’єру.

   5. Під  час занять такі методи опитування як, письмовий, текстовий і груповий,  допоможуть  знизити рівень емоційної напруги для студентів зі страхами перед публічним виступом.

   6. Для успішної адаптації постарайтеся забезпечити можливість студентам зайняти гідне місце в колективі (через доручення, заохочення найменших успіхів, пошук і розвиток здібностей). Проявляйте і підтверджуйте свою довіру до студента, довіривши відповідальне доручення або виступ від імені колективу.

   7. Приділяйте увагу бесідам про моральність, самовихованні, організації режиму дня, профілактиці захворювань.