Останні події

Тиждень права, приурочений до Дня знань.


   Викладачами секції соціально-економічних дисциплін рамках проведення Тижня права було проведено широку правоосвітню та правовиховну работу, спрямовану на підвищення рівня правової культури та виховання правової свідомості студентської молоді, батьків.


   Протягом 02-08 вересня в Путивльському педагогічному коледжі проходили різноманітні інформаційно-просвітницькі заходи з питань забезпечення додержання та поваги до прав і свобод людини й громадянина, запобігання їх порушенням з метою підвищення рівня правової культури та виховання правової свідомості студентської молоді.

   5 вересня для студентів 3-х курсів дискутували на тему «Мораль, право, політика та громадянське суспільство».

   Завдання заходу - сприяти становленню активної позиції молоді щодо реалізації прав і свободи людини;  створити умови для набуття студентами досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії. .

   З метою формування правової свідомості і підвищення рівня моральної культури студентської молоді  була проведена інформаційна година «Особиста відповідальність – пріоритетна риса громадянина» для перших курсів. Студенти були ознайомлені правами і обов’язками студентів коледжу та іншими нормативними документами.

   В фойє коледжу будо оформлено інформаційний стенд «». Студенти у доступній та невимушеній формі мали можливість пригадати основні права та обов'язки людини та громадянина.

   В бібліотеці коледжу було оформлено книжкову виставку з правової тематики.

   Викладачем Мазіною Н.М. було оновлено матеріали стенду «Закон і ми». З метою реалізації Програми правової освіти населення на постійній основі діє усний журнал «Закони України: Вивчайте! Знайте!», у якому висвітлюється  новини українського законодавства. Основна мета такої форми роботи – реалізація конституційного права кожного громадянина України в доступі до джерел офіційної правової інформації шляхом використання правової бази даних «Законодавство України», глобальної мережі Інтернет, а також створенні інформаційного орієнтиру у світі права і закону.    Курсові керівники провели правоосвітній всеобуч для батьків під загальною назвою «Правова культура молоді». Обговорювались такі питання: проблема злочинності серед молоді та шляхи її подолання, виховання правової культури молоді, права та обов'язки студентів коледжу тощо.

   Вищезазначені заходи сприяли підвищенню зацікавленості студентів у вивченні правових дисциплін. Рівень ефективності проведених заходів був достатньо високим, що дало змогу розвивати  творчі здібності студентів, поглиблювати та розширювати знання про їхні права. Робота щодо формування правових відносин продовжується і сприяє розширенню правових знань учасників освітнього процесу, формує вміння співвідносити в життя норми моралі та права, застосовувати правові знання в повсякденному житті.
Голова ПЦК соціально-економічних
дисциплін Стьопочкіна Ю.О.