Останні події

Використання сучасних освітніх платформ та месенджерів в освітньому процесі коледжу

   В навчальному закладі відбулося чергове засідання методичної ради, на якому розглядалися питання дотримання нормативних вимог щодо ведення навчальної документації, оцінювання навчальних досягнень студентів, зверталась увага на роль сучасних електронних ресурсів бібліотечного фонду для ефективного навчання студентів.

Найбільша увага була прикута до розгляду питання «Педагогічна практика та дистанційні освітні платформи: можливості, реалії, перспективи».
   Завідувач навчально-виробничою практикою Піщікова Наталія Олексіївна звернула увагу на перевагах та недоліках дистанційного навчання під час практичного ознайомлення студентів з обраною професією, формування в них компетенцій та здатностей успішно розв’язувати професійно-педагогічні завдання в умовах Нової української школи.
   Члени методичної ради відзначили, що практичне навчання в коледжі здійснювалось у різних способах дистанційного навчання. Це дозволило максимально наблизити практикантів до умов реальної практичної діяльності, моделювати заняття, добираючи доцільні методи і види роботи.
   Аналіз результатів практики показав, що майбутні вчителі, вихователі спроможні в найближчому майбутньому стати провідниками нових освітніх ідей на засадах людиноцентризму, педагогіки партнерства та самоактуалізації особистості.