Останні події

Навчання та виховання – важливі компоненти сучасної дистанційної освіти

   Відбулося чергове засідання педагогічної ради, на якому підведено підсумки роботи навчального закладу за І півріччя 2020-2021 н.р.

   В умовах проведення змішаного навчання керівництвом коледжу проводиться значна робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази, удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення науково-методичного рівня викладачів. Продовжується впровадження в освітній процес дистанційної форми навчання як основи формування життєвоспроможної самодостатньої особистості, удосконалюється система моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень студентів. Шляхом пошуку альтернативних методів і прийомів систематизовано роботу щодо підготовки студентів до участі у різноманітних конкурсах, олімпіадах.
   В ході наради заслухано звіти завідуючих відділень щодо підсумків І семестру 2020-2021 н.р. Проаналізовано успішність та якість знань студентів, систему моніторингових досліджень рівня їхніх навчальних досягнень.
   Голови ПЦК продовжують роботу над використанням сучасних освітніх платформ та месенджерів в умовах змішаного навчання.
   Виховна робота в коледжі спрямована на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання, формування компетентностей, ціннісних ставлень і суджень студентської молоді, всебічно розвиненої й здатної до критичного мислення, патріотів з активною позицією, новаторів, здатних змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя.
   В умовах карантину докладалось багато зусиль задля забезпечення максимальної безпеки учасників освітнього процесу. Курсові керівники, вихователі, психологічна служба, культорганізатор постійно надають інформацію про навчально-виховну діяльність студентів при дистанційному навчанні.
   Ухвалено комплекс заходів щодо вдосконалення якісної підготовки студентів, модернізації системи освітніх завдань в умовах пандемії.

 

У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.