Правила безконфліктного спілкування

Правила безконфліктного спілкування
 
   1. Не застосовуйте конфліктогени, оскільки вони активізують конфліктне поле суперечностей.
   2. Не відповідайте конфліктогеном на конфлік- тоген, бо він є резервуаром конфліктів. Психологи твердять, що в такому разі збільшується сила кон- фліктогенів. Краще прагніть до потреби й налагодження гармонійних відносин
   3. Здатність сприймати почуття іншої людини, розуміти її думки у психології називається емпатіею. Атому корисною порадою для всіх буде: «Виявляйте симпатію до співрозмовника». Адже якась причина його привела до вас, то будьте мудрими. У такому разі виникає інший стан психіки з Іншими роздумами. Психологи вважають, що тут спостерігається поняття, протилежне конфліктогенові, — доброзичливі помисли стосовно співрозмовника. Сюди належить все, що поліпшує настрій людини: похвала, комплімент, дружня усмішка, увага, цікавість до особистості, співчуття, поважливе ставлення до співрозмовника як до рівного собі тощо.
   4. Спонукайте себе на доброзичливі помисли. Цього навчають психологи. Кожен із нас потребує позитивних емоцій, тому людина, яка є джерелом доброзичливих помислів, стає бажаним співрозмовником, навіть коли до неї було дещо упереджене ставлення.