афротурист

Останні події

Вшанування 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського

    

   Михайло Грушевський (1866-1934) — визначний історик, археолог, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник, організатор української науки, громадсько-політичний і державний діяч, засновник Української Народної Республіки. Саме з його творчою спадщиною пов'язані ідеї відродження української культури і науки, історичної свідомості й національної гідності народу.
   Михайло Грушевський своїми науковими працями на величезному масиві документальних джерел найґрунтовніше описав тисячолітню історію українського народу, його вагомий внесок у світову культуру.
   Творча спадщина Михайла Грушевського налічує не лише близько двох тисяч публіцистичних і наукових праць з історії України, її літератури і культури, але також і численну архівну і, зокрема, епістолярну спадщину, що є багатющою скарбницею думок і практичного досвіду з різних питань розбудови української держави, які є  актуальними у наш час.
   29 вересня 2016 року в коледжі відбулася студентська науково-практична конференція, присвячена 150-річчю від дня народження М.Грушевського «Михайло Грушевський – історик і будівничий нації».        
   Студенти  підготували  доповіді: «М.С.Грушевський: між історією і політикою», «На порозі нової України», «Історія України-Руси» – головна праця життя М. Грушевського», «Міф про президентство», «М. Грушевський – академік», «Таємниця смерті Грушевського».
   Мета даного заходу – привернути увагу педагогів, студентської молоді, широких кіл громадськості до постаті М.Грушевського, осмислення та усвідомлення його ролі і місця у процесі самовизначення українців.
   Як свідчення глибокої обізнаності та розуміння спадщини видатного українського державного і політичного діяча, Голови Центральної Ради Української Народної Республіки, першої в ХХ столітті незалежної Української держави, історика і науковця було організовано фотовиставку «Життєвий та творчий шлях М.С. Грушевського».
                                                                                                                                              Завдяки історичній пам'яті
                                                                                                                                               людина стає особистістю,
                                                                                                                                                                 народ - нацією,
                                                                                                                                                           країна - державою.
                                                                                                                                                                М. Грушевський


У вас недостатньо прав для додавання коментарів.
Можливо, вам необхідно зареєструватися на сайті.

sadiogorod.net